Dynamic Variation:
Norway Now
Choose Language
Norway Now
This social element is not currently supported on the China site. This warning will not show on the front end.
Search
Nærbø

Grødalandstunet

  • Grødaland 64, Hå
  •  /  km From You
Overview

Grødalandstunet er kanskje eit av dei finaste og best bevarte gardsanlegga i Rogaland! Dette var ein typisk sjøgard med flott utsyn mot havet i vest. Grødaland er eit gardsmuseum på «rot».

Grødalandstunet er et gammelt jærtun med hus fra 1700- og 1800-tallet og viser hvordan folk bodde på midten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet.

Gamlehuset
Gamlehuset er et stort jærhus med endekammers. Den eldste delen av bygningene på garden er kammerset. Dette ble trolig bygd i 1715. Senere ble huset på- og ombygd flere ganger: 1791 og 1848. Fleere steder kan en se spor etter skipstømmer fre strandinger utenfor Grødaland. Ser en huset fra siden, ser en at taket går lenger ned på baksiden. Det var vanlig på gamle jærhus og ble kalt «sitoga».
Innvendig er rommene plassert slik det var vanlig på den tiden, med stove og bu på hver sin side av kjøkken og forstova. Dette huset ble brukt som bolig fram til andre verdenskrig. Huset er nå ført tilbake slik en mener jærhusene var innredet på midten av 1800-tallet.

Torehuset
Torehuset ble bygd i 1830. Sammenlignar en de to husene vil en tydelig se hvordan jærhuset har endret seg. «Sitoga» er borte. Koven og en del av spiskammerset er blitt til stovekammers og buakammers. Kjøkkenet har fått tregolv og vedovn, men har også her egen brønn. Trappen i forstova er dreiet i en annen retning og i golvet ser en lemmen ned til potetkjellaren.

Bruken av rommene var stort sett den samme som i gamlehuset, men bua har her fått funksjon mer som ei bestestove. Senga til frammedfolk står her fremdeles, men en har fått buakammerset i tillegg, som et ekstra soverom. På veggen i nordvestre kroken av bua finner en inskripsjonen: «1831 TT og IJDG» som står for Tore Toreson og Ingeborg Jensdotter Grødaland. De giftet seg 24. mars 1830 og bygde Torehuset da gården ble delt mellom Ingeborg og broren. De bodde her og fikk 12 barn. Bua hadde fremdeles ikke ovn, men likevel spiste de julemåltidene her.

Torestova er en nyere del av huset. Den har fungert som ei kårstove, med egen inngang. Det er også spor etter skorstein. På loftet over Torestova er det et verksted. I dette huset har det bodd folk til slutten av 1950-årene.

I dag er Torehuset innredet slik familien levde i 1920-30-åra.

Løene
Den eldste løa ble ødelagt i storm i 1969, men Rogaland Folkemuseum bygde den opp igjen da de overtok bruket. En legger merke til at det ikke er låvebru på denne løa, noe en finner på løa som hører til Torehuset.

Løene er grindbygde. Ser en på reisverkkonstruksjonene i løene, ser en at det stort sett er skipsmaterial. Her finnes både master, rær og dekksbjelker.


  • Last Updated:
  • Source: Region Stavanger
Click to activate
Hå, Norway
The latitude and longitude
58° 38' 8" N / 5° 35' 56" E
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad