Dynamic Variation:
Norway Now
Choose Language
Norway Now
This social element is not currently supported on the China site. This warning will not show on the front end.
Search

Hanabergmarka

  • Kviavegen 99, Nærbø
  • 47 77 60 20
  •  /  km From You
Overview

To km turveier i gangavstand fra Nærbø stasjon like ved Jærmuseet. Kulturminne- og friluftsområde med spor etter gravplasser, jordbruksdrift og gardsanlegg gjennom flere tusen år. Tilrettelagt med kulturminneløype, turstier og grillområde.

Landskapslaboratorium
Det blir det første av sitt slag i Norge, men lignende laboratorium finnes både i Sverige og Danmark. Laboratoriene er ulike, men alle eksperimenterer med hvordan landskapet og elementene i det spiller sammen. På Jæren skal vi se hvordan en forfalt flekk planteskog kan fornyes, og vi skal etablere et arboret for rogn.
Landskapslaboratoriet vil:
- gi et utendørs klasserom for formidling av natur- og kulturhistorie – og realfagg i en attraktiv plass for rekreasjon
- gjøre Hanabergsmarka mer attraktivt, bidra til at barn, unge og eldre kommer ut på tur
- bidra til kunnskap om det jærske kulturlandskapet
- fremme et rikere biologisk mangfold i et jordbrukslandskap preget av monokulturar

Arboretet for rogn blir i Bondevennlunden, som ligger like bak Vitengarden. Målet er å samla de ulike norske artene av rogn, og å formidla kunnskap om det til skuleklasser og vanlig publikum. Dessuten vil plantene gi live i Bondevennlunden. Nå er trea i dette fine grillområdet i ferd med å detta ned og det blir meir og meir utsett for vind frå nordvest.

Ved sidan av lunden ligg Bondevennskogen. Ein liten skog med sitka-tre og furu, planta på 1950-talet. Slike skogar er det mange av på Jæren, i nokre av dei bles nå trea ned i vinterstormane, andre er så tette at det er knapt mogleg å bevega seg inn i dei. Her skal vi sjå korleis slike skogar kan få eit meir variert biologisk mangfald, gi gode opplevingar for dei som ferdest der og samtidig vera til nytte for grunneigarane.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Skogselskapet i Rogaland, Bioforsk Vest, Institutionen fõr Landskapsarkitektur, Plannering og fôrvaltning ved Sveriges Landbruksuniversitet, Alnarp, Hå kommune og Jærmuseet. Sparebankstiftelsen SR-bank har gitt økonomisk støtte til prosjektet.

 

Transport: Tog til Nærbø.

 


  • Last Updated:
  • Source: Region Stavanger
Nærbø, Norway
The latitude and longitude
58° 39' 17" N / 5° 37' 53" E
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad