Dynamic Variation:
Norway Now
Choose Language
Norway Now
This social element is not currently supported on the China site. This warning will not show on the front end.
Search
Overview
Details

Stad
Nordrepollen, Mauranger.

Turkart
Folgefonna nasjonalpark.

Start- og sluttpunkt
Jukla kraftstasjon.

Parkering
Frå Nordrepollen 12 km på godt sikra anleggsveg med fast dekke, til P-plass ved Jukla kraftstasjon.

Merking
Informasjonstavle ved P-plass.
Inga merking.

Gradering
Blå. Moderat krevjande, to støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad
740 - 1100 moh.

Tidsbruk
3 timar t/r.

Gode råd
Ved stor vassføring kan bekkene ved Botnatjørna vera vanskelege å passera utan støvlar.
Nytt:
Bekkene på nordsida av Botnatjørna har samla seg i eitt stort løp innerst. Her kan vera vanskeleg å kryssa, spesielt for born. Ta heller den flotte turen til Juklavatnet.


Turomtale
Bilturen inn Maurangerfjorden og på anleggsvegen frå Nordrepollen til fjells, er ei oppleving i seg sjølv. Vegen har fast dekke og er godt sikra. Statkraft si vasskraftutbygging i Maurangerfjella er rekna for å vera den mest krevjande som er gjort i Noreg.

Frå P-plassen forbi vegbom og på grusveg 1 km til Botnatjørna. Frå utkjørsla litt forbi demningen, går ein ned på flatene, for så å ta seg over bekkene på nordsida av Botnatjørna. Langs austsida av Botnatjørna til sti som rundar opp nordaust og inn i Botnane. Her er som eit klasserom for undervisning om korleis breane påverkar landskapet, med avsetjingar og morenerygger, og eit moseteppe som ein sjeldan ser maken til. Deretter bratt opp mot nord i laus grus og stein til markert skar. Her er ein såkalla ”påkastvarde”, dvs at alle som passerer her kastar på ein stein. Frå skaret kjem ein ned i dalen som leiar inn til Botnabrea.

For å gå inn på brea må ein ha naudsynt utstyr og erfaring, men eit fullgodt alternativ er ei delvis ulendt oppdagarferd i berga langs sørsida av bretunga. Her er uvanleg mange flotte og varierte is- og bergformasjonar.  • Last Updated:
  • Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland
General
Outdoor Activities
Effort level
  • Middels:
Landscape
  • Skogsområde:
Season
  • Høst:
  • Vår:
  • Sommer:
Hiking
  • Merkede turstier:
  • Korte vandreturer (1-4 timer):

Facts

Effort Level
Medium
Duration
1-4 hours
Lansdscape
Mountain area
Click to activate
Mauranger, Norway
The latitude and longitude
60° 11' 13" N / 6° 22' 52" E
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad