Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Oscarsborg, Drøbak Oscarsborg, Drøbak
Oscarsborg, Drøbak.
Photo: Oscarsborg
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Siste skanse

Noen av de viktigste begivenhetene i Norges historie har funnet sted på festningene. I dag er de åpne for publikum og fine arenaer for kulturopplevelser.
Vardøhus Festning

Vardøhus på Stegetneset har aldri vært noe sterkt militært anlegg, men symbolverdien som «flaggposten mot øst» har alltid vært viktig. Som den eneste saluttpliktige avdeling i Nord-Norge skyter festningen salutt på 17. mai, 7. juni og alle kongelige fødselsdager. Vardøs eneste tre står ved Kommandantboligen.

Grensebefestningene

Grensebefestningene er 22 befestninger som ble anlagt på øst- og vestsiden av Glomma i tiårene før og etter unionsoppløsningen. Grensebefestningene ble bygget med en klar brodd mot Sverige og var en del av arbeidet for nasjonal selvstendighet. De varierer fra komplekse fort med massive betongflater, fjellanlegg og flere bygningstyper til enkle skanser med lavt brystvern foran en planert flate.

Bergenhus Festning

Bergenhus Festning er en av de eldste festningene i Norge og ble bygget som en inngang til Bergen havn på 1600-tallet. Under andre verdenskrig ble Bergenhus tatt i bruk av tyskerne som lokalt hovedkvarter, og fra 1945 ble Bergenhus hovedkvarter for Distriktskommando Vestlandet. Festningsområdet blir i dag benyttet til operaforestillinger, store rockekonserter og andre kulturarrangementer.

De Værdalske Befestninger

Forholdet til vår nabo i øst var anstrengt etter unionsoppløsningen i 1905, og derfor ble Stjørdals og Værdals befestninger bygget i årene 1908–1913.

Kongsvinger Festning

Kongsvinger Festning ble bygd i 1681 som beskyttelse mot utenlandske tropper – særlig fra Sverige – og ble aldri beseiret. I dag er festningen åpen hele året, og her finner du blant annet en restaurant og et hotell. I sommersesongen vil det også være aktiviteter som fyrverkerikonsert, rockekonserter, historiske spill og aktivitetsløype rettet mot barnefamilier.

Trondenes Fort

Trondenes Fort utenfor Harstad ble reist av nazistene under annen verdenskrig og er fremdeles militært område. Her finner du Adolf-kanonen, verdens største landbaserte kanon, med et kaliber på 40,6 cm og rekkevidde på 56 kilometer.

Les også

Your Recently Viewed Pages