Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

«Hvor vitenskapen og troen møtes». Temakveld på Askim Prestegård med Sr. Katarina Pajchel.

Naturvitenskap vokste gjennom århundrene frem til en selvstendig kunnskapsgren, med en egen metodisk tilnærming som har vist seg å være uhyre effektiv til å avdekke naturens dype sammenhenger. Men betyr det at den er selvtilstrekkelig? Som kunnskapssøken og som en menneskelig aktivitet har den bånd til filosofi, estetikk og teologi. Å belyse mulige berøringspunkter kan bidra til å vise at tro og naturvitenskap ikke nødvendigvis er i konflikt. Tvert imot, kan det være en invitasjon til å diskutere om det kan finnes muligheter for en fruktbar dialog.

Sr. Katarina Pajchel er dominikanerinne ved Sta. Katarinahjemmet i Oslo. Hun har vært forsker innen eksperimentell partikkelfysikk og arbeider nå ved lærerutdanningen på OsloMet.

Billetter kjøpes på stedet.

Sist oppdatert: 10/23/2023

Kilde: Visit Indre Østfold

Sider du nylig har besøkt