Dynamic Variation:
Offers
x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Ringerike

17. mai program for Ringerike kommune 2019

Overview

Her kommer Ringerikes kommunes 17. mai program for 2019 så snart det er klart.
Ønsker du å planlegge før 2019-programmet er klart, kan du se programmet fra 2018 nedenfor.

Hipp, Hipp, Hurra! :)

 

OBS!
DETTE ER PROGRAMMET FRA 2018:

 

HØNEFOSS

07.00   Salutt og revelje. Hønefoss Ungdomskorps og speiderne.
07.00  17. mai «femmer’n». Vi løper for Kongen, fedrelandet og god folkehelse. Løpet starter ved første salutt og det løpes 5 kilometer fra Søndre park. For alle
08.00   Flaggheising på bybrua og Nordre park ved Speiderne
08.05   Bekransning av bauta i Nordre park ved v/Alf Karsten Bjarkøy Cresendo og Hønefoss Ungdomskorps.
08.45   Bekransning av krigsgravene på Hønefoss kirkegård ved ordfører Kjell B. Hansen, Ringerike Mannskor og Haug blåseensemble
09.00   Trygdeblokkene i Krokenveien - Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller
09.00   Hov omsorgssenter-  Stranden musikkforening og Jevnaker ungdomskorps spiller
09.15   Hvelven omsorgssenter - Ringerike mannskor synger.
09.15   Mini konsert ved meieriet v/ Ringerike Janitsjar og Veien og Helgerud skolekorps
09.30   Hallingby omsorgssenter v/Hallingby Skolekops
09:15  Eikli skole, avmarsj til Nordre Torg v/ Eikli Musikkorps. Steinsfjorden Montessori skole kommer inn v/Tippen
09.45   Skoler og korps samles på Nordre torv.

Rekkefølge i toget:

Bolla Blålys, Politiet, Flaggborg ved Speiderne, 17. mai-komité, Hønefoss Ungdomskorps, Formannskap og kommunestyret, FN-flagget, Mangfoldige Ringerike, Ullerål skoles musikkorps, Hønefoss skoles musikkorps samt Veien og Helgerud Skolekorps som felleskorps, Ullerål skole, Hønefoss skole, Stranden musikkforening, Jevnaker ungdomskorps, Veien skole, Helgerud skole, Eikli skolekorps, Eikli skole, Steinsfjorden Montessoriskole, Ringerike Montessoriskole, Vang skoles musikkorps, Steinerskolen, Russen, Ringerike Janitsjar, Austjord musikkorps (inn i toget på Søndre Torv etter politiet),

Hjelp til oppstilling gis av 17 mai komiteen med gule vester.

10.00   Salutt. Start barnetog fra Nordre torv til Søndre park.
11.00   Program i Søndre park:

Drillpiker v/Hønefoss Skolekorps og Veien og Helgerud Skolekorps
Velkommen ved John A. Bakken
Sang -Trassevisa hennes Tora v/ Anastasia Nicolic
Tale ved ordfører Kjell B. Hansen
Dans x 2 v/Splash Eikli Dance Crew og Urban Crew Hønefoss
Introduksjon v/ Preben Johannessen
Fellessanger: I Hønefoss og Ja,vi elsker (1.3 og 8 vers) v/dirigent Berit Gigstad og forsanger Jørgen Tangen Bendikssen

Vel hjem

Salg av forfriskninger og mat v/Ringerike og Hole Røde kors og Den Kurdiske Kulturforeningen avd. Ringerike 

Salget  starter allerede fra 09.00.

 

12.00   Hønefoss Kirke - Festgudstjeneste med prost Kristin Moe Saxegaard, kantor Stein Sødal. Musikk og sang ved trompetist Eli Johanne Ruud og Ringerike mannskor, kirkekaffe.
12.15   Hvelven Omsorgssenter – Hønefoss Ungdomskorps spiller
12.15   Spilling og avmarsj fra Hønefoss skole v/Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps
12:45   Hønefoss omsorgssenter - Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller
13.30   Austjord -  Ringerike Janitsjar spiller og marsjerer

13:50   Tour of Norway defilerer fra Hvervenkastet gjennom Hønefoss (Osloveien, Storgata, Søndre Torv, Stabelsgate, Soknedalsveien, Hønefoss bru, Klekken)

14.00   Konsert på Søndre torv ved Hønefoss Ungdomskorps og Austjord musikkorps.
15.00   Russetog fra Sundgate til Søndre torv. Russepresidentene ved Hønefoss og Ringerike Videregående holder taler.
15.30   Ringerike Sykehus - Barnetog med barn fra Espira Barnehage og andre som har lyst. Hønefoss Ungdomskorps spiller – (mulig at det blir et felleskorps). Hilsen til dagen på Ringerike sykehus v/Geir Danielsen, Eli Johanne Ruud hilser og legger ned bautabukett.
16.00   Gratis kino for barn, Hønefoss kino viser filmen – Hagenissene. Gnomeo og Julie rekrutterer den kjente detektiven Sherlock Gnomes får å etterforske de mystiske forsvinningene av andre hagefigurer. Billettene hentes på kinoen. Maks. 5 billetter per person. Ved behov utover dette ta kontakt med 17 mai komiteen.

Gratis parkering på Kuben, Tippen og alle kommunale plasser (08.00 -17.00)

NB!!!  Husk stengte veier på grunn av Tour of Norway.

Innfartsårer til sentrum vil være stengt mellom 1330 og 1415.

For mer info se: www.ringerike.kommune.no

 

Austjord       

13.30   Konsert og marsjering ved Ringerike Janitsjar.

 

Eikli skole 

08.00   Flagget heises.

09.00   Fremmøte for barn og voksne. Ord for dagen.

09.15   Avmarsj til Nordre torv.

11.45   Folketog til skolen med start fra Søndre Park sammen med Eikli skolekorps.

17.mai fest på skolen

 

Hallingby    

08.00   Flaggheising.

09.30   Korpset spiller ved omsorgsboligene på Hallingby

09.45   Bekransning av krigsgravene

10.00   Festgudstjeneste i Hval kirke v/  Djupvik og Hallingby skolekorps

11.00   Samling på Hallingby skole. Tale for dagen ved 10. trinn

11.15   Barnetog

12.00   Korpskonsert i amfiet ved Hallingby skole

12.30   17 mai fest på Hallingby Skole med leker for barna, bevertning og loddsalg.  

.

Vang skole – Haugsbygd

09.00  Bekransning av minnetavle ved Haug Kirke

10.30  Festgudstjeneste i Haug kirke v/sokneprest Lena Ròs Matthiasdottir, organist Leif Berger

11:30  Barnetog (ny rute! Kirkevangen, Øvre Klekkenveien, Hadelandsveien,Borger ) fra Vang skole til minnebautaen ved Borger

12:00  Arrangement på Borger, kransnedleggelse ved minnebautaen og allsang, retur til skolen samme vei tilbake.

12.30  Tale for dagen av 7.trinn og nasjonalsang (gressbanen på Vang skole)

12.45  Bevertning, leker/konkurranse, loddsalg

13.30  Konsert Vang skoles musikkorps

14.00  Bevertning, leker/konkurranser, loddsalg fortsetter

15.00-15.30  Avslutning

                

Helgerud skole

09.15  Oppmøte ved meieriet

09.30  Avmarsj fra meieriet mot Nordre Torg

12.00  17. mai fest på skolen. Tale for dagen ved elever i 7. klasse. Leker for barna, loddsalg og kiosksalg

13.15  Veien og Helgerud Skolekorps spiller

14.30  Arrangementet avsluttes

 

Hønefoss skole

09:30   Oppstilling i skolegården

10.00   Avmarsj til barnetoget.

12.00   17.mai fest på skolen

12.15   Ullerål Skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller på skolen og marsjerer til Omsorgssenteret på Vesterntangen

 

Kirkeskolen

(Senest) Fremmøte på Kirkeskolen

11.45   Barnetog fra skolen til Norderhov kirke.

12.00   Festgudstjeneste i Norderhov kirke v/ Kristine Bekken Aschim og Barn fra Kirkeskolen

12.40  Barnetog fra kirken til Stavhella (vær avhengig)

13.00   Arrangement på Stavhella.

 

Nes i Ådal 

08.00   Flaggheising på Nes omsorgssenter v/speiderne

09.30   Folketog fra Nes skole (om Shell og Omsorgssenteret) til Nes kirke. Hedalen musikkorps spiller.

10.15   Kransepålegging ved bautaen

10.30   Festgudstjeneste i Nes kirke v/Anne-Marthe Eilertsen

11.00   17.maifest på Nes Bygdehus.  Underholdning, tale, bevertning, loddsalg og leker

 

Ringerike Montessoriskole (Ask)

14.00   Velkommen til 17.mai feiring på Ringerike Montessori skole i lokalene til gamle Stranden skole. Det vil bli kiosksalg samt muligheter til å                 grille medbragt. Det blir leker for barna – velkommen store og små!

 

Steinsfjorden Montesorriskole (Åsa)

08.00   Flaggheising Steinsfjorden Montessoriskole

09.15   Oppmøte på Tippen for avgang bak Eikli skole til Nordre Torg

10.00   Barnetog til Søndre Park, avslutning ca. 11.45

12.30   Oppmøte Steinsfjorden Montessoriskole

13.00   Bygdetog. Rute; Skolen, Solvang, Valbekken, Holmen, Skolen. Sang og tale etter bygdetoget. Vi koser oss med medbrakt mat. Det blir salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe. Leker og konkurranser for barna. Ta med bord og stoler

Alle er hjertelig velkomne til 17. mai feiring i Åsa

 

Steinerskolen

10.00   Barnetog i Hønefoss (frammøte kl. 09.40).

13.00   17.mai fest på skolen.

 

Sokna

07.00   Skrangletog ved speiderne

08.00   Flaggheising

10.30   Samling Sokna omsorgssenter. Underholdning v/7. klasse. Tale for dagen v/ ordfører Kjell B. Hansen

11.00   17. mai toget starter

Rute: Sokna omsorgssenter, Kirkemoen, Soknatunet, sentrum, avslutning foran Lunder kirke.

12.00   Festgudstjeneste i Lunder kirke v/Kai Helge Reinertsen

13.00   Samling på skolen, hoppeslott, leker, kiosksalg, utlodning. Speiderne har kakelotteri

14.00   Underholdning av barnehagene på Sokna

14.15   Trekning av hovedgevinster og avslutning offisielt program

18.00   Diskotek- gratis inngang.

            4-6 klasse 18.00 – 20.00

            7-10 klasse 20.00 – 22.00

17.mai komiteen beklager på det sterkeste at det heller ikke i år blir korps i toget

 

Tolpinrud Vel

16.30   Folketog hvor Eikli skolekorps spiller og marsjerer foran.

Samling på lekeplassen med leker, konkurranser, salg av forfriskninger og utlodning.

 

Tyristrand/Nakkerud  

08.00   Tyristrand speidergruppe heiser flagget på skolen

08.30   Tyristrand speidergruppe heiser flagget på Tyribo.                 

11.00   Festgudstjeneste i Tyristrand kirke v/Kristine Bekken Aschim og Tyristran barne- og ungdomskor

11.45   Oppstilling av 17.mai-toget ved YX.

12.00   Toget marsjerer: Rute: Kindsveien, Holleiaveien, Maltkleiva tilbake til Tyristrand skole. Klokkegården er åpen med salg av is, brus, vaffler                og kaffe fra, ca.11.30                     

12.45   Tyristrand Reuinion Corps og Nakkerud Hornmusikk spiller på skoleplassen. 17. mai tale og underholdning v/7.trinn. Leker for barna og                  lynlotteri. Salg av kaffe, kaker, vafler, brus, is, pølser og lapskaus

15.00   Avslutning.

 

Ullerål skole

09.00   Samling og oppstilling ved Ullerål kirke for tog til Nordre torv.

12.45   17.maifest på skolen.

13.30   Ullerål skoles musikkorps og Hønefoss skolekorps spiller

 

Veien skole

09.15   Oppmøte ved meieriet. Avmarsj fra meieriet.

12.30   17.mai fest på skolen. Tale for dagen ved leder i elevrådet. Veien og Helgerud Skolekorps spiller

                    

Veme

10.00   Festgudstjeneste i Veme kirke ved prest Kai Helge Reinertsen, organist Nikita Sirotenko, kirkekaffe

 

*Det kan forekomme endringer.

 

Ut å spise 17 mai?
​Se oversikt over våre anbefalte spisesteder i regionen https://www.gjovik.com/spise-drikke

  • Last Updated: 02.08.2018
  • Source: Turistkontoret Gjøvik Land Toten
Dates

fr. 17. mai 2019

See All
Statens Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS
17. mai program for Ringerike kommune 2019
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad