Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Akademiet: Trenger vi virkelig mineraler fra havbunnen?

Mer info

Regjeringen besluttet 12. april å åpne et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet. - Et samlet forskningsmiljø er enige om at politikerne går for fort fram, sier NTNU-professor Siri Granum Carson, som leder debatten om utvinning av havbunnsmineraler i DKNVS Akademi mandag 29. april.


Få med deg diskusjonen om satsingen på havbunnsmineraler fra et tverrfaglig team forskere som har jobbet med dette i lang tid.

Foredragsholdere:
Steinar Løve Ellefmo og Mats Ingulstad.

Ordstyrer i debatten etterpå:
Siri Granum Carson


***

I 2023 ble det lagt frem en stortingsmelding om åpning av store områder på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet og en strategi for forvaltning av havbunnsmineralressursene.

NTNU har en rekke fagmiljøer som forsker på havbunnsmineraler, alt fra geologi, biologi og marinteknologi, til økonomi, etikk og historie. Den tverrfaglige satsingen på havbunnsmineraler, som startet opp så tidlig som 2014, har som mål å undersøke om havbunnsmineraler kan spille en rolle i fremtidens mineralforsyning, og i så fall hvordan, og på hvilke vilkår.

**

Bildet viser grønn utfelling av kobbermineral på sulfidprøve samlet inn av Sokkeldirektoratet ved Mohnsryggen 2020.
Foto: Øystein Leiknes Nag, Sokkeldirektoratet


Mandag 29. april kl 1900 i Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate. Møtene er gratis, og åpent for alle.

Sist oppdatert: 04/19/2024

Kilde: Hva skjer kalender

Sider du nylig har besøkt