Dynamic Variation:
Book
Norway Now
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Romerike Hurdal

Bærekraftkonferansen i Hurdal

  • Hurdal syn- og mestringssenter , Østsidevegen 101, Hurdal
  • 63 92 01 00
  • 8. juni 2017 - 8. juni 2017
  •  /  9:30 to 23:59
  • (1 Upcoming Dates)
Overview

Bærekraftkonferansen i Hurdal den 8.juni er arenaen for kommuner og næringslivsaktører som ønsker å ta grep for lokal bærekraft som både reflekteres i egen drift, er synlig og engasjerende for innbyggere og det lokale næringsliv. Hovedtema for årets konferanse er å sette "næring etter tæring" for økonomisk og sosial bærekraft i kommunene. Konferansen belyser tiltak kommunene kan ta, og mulighetsrom for synergi og samhandling. ​ PROGRAM Del 1: Grønne anskaffelser      Vi ser på tilnærminger som kan gi kommunene bedre økonomiske forutsetninger for sine innkjøp, hvor store besparelser og hvilke verktøy kommunene kan benytte seg av for å komme igang.  Lokalt og regionalt næringsliv som bærekraftig verdiskaper - Med utgangspunkt i lokale ressurser v/Lillian Strand, NTNU Innovative anskaffelser som strategisk virkemiddel  - for økonomisk bærekraft i kommuner v/Per Harbo, Programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling NHO Hvordan benytte klimasatsmidler som incentiv for å fremme grønne anskaffelser?  -  Biogassprosjekt for tjenestebiler i kommunen v/Olaf Dønnum, Næringssjef i Nes kommune  Gjennomføring av energi- og klimatiltak med store økonomiske besparelser - EPC kontrakter gir penger i kommunekassa ORKidé Krafttak-  samarbeid mellom 7 kommuner (Aure, Halsa, Tingvoll, Rindal, Smøla, Sunndal og Surnadal kommune) v/Sivil. ing. Kjell Gurigard, projektansvarlig Smart City Ålgård  - et utfordrende og helhetlig utviklingsprosjekt i Gjesdal kommune v/Eva Maria Gartner, Prosjektleder Smart City Gjesdal Del 2: Bærekraftige byggeløsninger   Norske kommuner står foran betydelige investeringer innen helse og omsorg, skole og barnehager de nærmeste årene. Hvilke løsninger leverer på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, og hvilken kompetanse kreves av kommunen og deres partnere? Hvorfor er løsningen å bygge i tre, og hvor trykker skoen? v/Arthur Buchhardt, eiendomsutvikler Kommunens investeringsbehov mot 2040 v/Lars Strøm Prestvik, Utlånsdirektør i Kommunalbanken Hva er riktig og bærekraftig bruk av tre? - Praktiske løsninger, eksempler og nye forskrifter. v/Aasmund Bunkholt, Trefokus Norges største helsehus i tre  - Resultater og læring fra Frogn kommune v/Randi Margrethe Tornås, Kommunalsjef i Frogn kommune "ZEB –O"   Samlede klimagassutslipp fra drift av boligene skal være null i byggetrinn 2 i Hurdalsjøen Økologiske landsby  - Hvilke energikonsept er mest bærekraftig å velge? v/Peter Bernard, energirådgiver i  Asplan Viak Del 3: Grønn næringsutvikling og nye lokale arbeidsplasser  Hvordan kan kommunestyret legge til rette for grønn næringsutvikling og skape nye lokale arbeidsplasser? ProjectZero i Sønderborg kommune er visjonen om å skape økonomisk vekst og nye grønne jobber basert på omstillingen til et CO2-neutralt samfunn.  - Til Hurdal og Bærekraftkonferansen kommer Vivian Krøll, tidligere kommunalsjef gjennom 20 år i Sønderborg, og konsulent for Project Zero. Innovasjonsløft Ringerike – hvordan skape økt sysselsetning i lokale virksomheter, både nye og etablerte selskaper?   - Inntil 70 virksomheter i Ringeriksregionen gjennomfører kompetansehevende program i innovasjon innen utgangen av 2019, og innovasjonsløft skal bidra til å skape/sikre minst 250 arbeidsplasser i Ringeriksregionen. v/Programleder Sonja Helen Bordewich Tradisjon møter innovasjon i Hurdal, og hvordan kan kommuner legge til rette for grønn næringsvirksomhet og skape arbeidsplasser? v/Adm dir. Henning Thorsen Termowood Kan økolandsbyer være en katalysator for å få i gang fruktbare og bærekraftige prosesser i kommuner? - Til Hurdal og Bærekraftkonferansen kommer ordfører i Vidracco, Antonio Elfo Bernini, for å fortelle om hvordan Damanhur økolandsby har skapt næring og vekst i kommunen. Innlegget vil innledes av Runar Bålsrud, ordfører i Hurdal, og Simen Torp, økopioner og grunder av Hurdalsjøen Økologiske Landsby.  Det blir mingletorg, utstillere og hyggelig nettverkslunsj.  Gå ikke glipp av en viktig møteplass for små og mellomstore kommuner, hvor du får med deg en god og praktisk verktøykasse tilbake på jobb. Meld deg på konferansen her: http://www.deltager.no/baerekraftkonferansen NETTVERKSTREFF TORSDAG KVELD Konferansen avsluttes torsdag ettermiddag, med invitasjon til middag og overnatting. Vi spiser middag i gammen nede ved sjøen og opplever spennende sansesti og kunstinstallasjoner langs strandkanten og kveldssolen ved Hurdalsjøen.  Hurdal syn- og mestringssenter tilbyr hotellrom og har fasiliteter som svømmebasseng, trimrom, klatrevegg og utleie av kajakk. Priser enkeltrom: 1012,- Middag i gammen: 200,- Påmelding kan gjøres når du melder deg på konferansen. Hurdal kommune og Medvind Eventbyrå arrangerer konferansen, og har utviklet i programmet i nært samarbeid med en utvidet ressursgruppe bestående av samarbeidspartnere, off. instanser, fagressurser og næringsliv. 

For mer informasjon se http://www.sustainablevalley.no

  • Last Updated: 23.05.2017
  • Source: Akershus Reiselivsråd
Dates
torsdag 8. juni 2017

See All
Click to activate
Hurdal, Norway
The latitude and longitude
60° 23' 48" N / 11° 4' 39" E
Bærekraftkonferansen i Hurdal
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad