Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Fatigue etter kreft - mestringskurs

Mer info

Kurset er for deg som

 • har vedvarende utmattelse etter kreft
 • har avsluttet kreftbehandling for over ett år siden
 • opplever en endret og utfordrende hverdag etter avsluttet kreftbehandling
 • er 18-70 år

Bakgrunn

Fatigue er en av de hyppigste senfølgene etter kreft og kreftbehandling. Fatigue beskrives som en opplevelse av å være trøtt, sliten og mangle energi. Mange sliter også med nedsatt hukommelse og dårlig konsentrasjon. Å planlegge aktivitet, akseptere og mestre stress er faktorer som kan hjelpe. Fysisk trening har vist seg å redusere kreftrelatert fatigue for mange.

Kurset bygger på kognitive teorier, ACT (acceptance and commitment therapy) og avspenning, kombinert med fysisk aktivitet. Erfaringskunnskap og sosial støtte vektlegges.

Samlingene vil ha korte sekvenser og hyppige pauser, slik at alle skal ha mulighet til å delta. Kursledere er fysioterapeuter og kreftkoordinator, og i tillegg deltar brukerrepresentant.

Tema

 • mestring – en prosess
 • hvordan kan utmattelse forstås?
 • aksept og aktivitetsbalanse
 • verdier
 • mentale strategier
 • mestringsstrategier
 • veien videre

Hva sier tidligere deltakere?

Kurset har vært nyttig! Jeg har sakte, men sikkert, blitt mer bevisst på hva som gir og hva som tar energi i hverdagen.

Praktisk informasjon

Kurset består av teorisamlinger og tilpasset fysisk aktivitet. Vi forutsetter at du deltar på begge dagene. Kurset er gratis.

Kurset er gratis.


Fortløpende påmelding

https://www.trondheim.kommune.no/friskliv/

Sist oppdatert: 03/20/2024

Kilde: Hva skjer kalender

Sider du nylig har besøkt