Dynamic Variation:
Choose Language
Norway Now
Search
or search all of Norway

Foredrag: Dag Holmer - Om Grenlands industrihistorie

Overview

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland starter denne høsten opp en foredragsserie, knyttet opp mot Den nasjonale Kunstfestivalen som finner sted i Grenland i 2017. Fokus for alle foredragene er Grenlands inuustrielle historie og de endringer som regionene nå er inne i.

Dag Holmer: Om Grenlands industrihistorie
Grenland har en lang om mangslungen industrihistorie. Og industrien ligger her ikke av tilfeldigheter – fra stenbrudd på 800-tallet til hypermoderne prosessindustri i verdensklasse, har industrien vokst ut fra naturressursene og derigjennom formet samfunnet rundt.
Foredragsholder Dag Holmer er tidligere Informasjonssjef ved Herøya Industripark, og har en lang arbeidskarriere fra Norsk Hydro på Herøya. I dag er han pensjonsit, men fremdeles opptatt av lokalhistorie og Grenlands industrielle utvikling.

Gratis inngang.

  • Last Updated: 06.10.2016
  • Source: VisitGrenland AS
Dates
tirsdag 15. november 2016

See All
Click to activate
Porsgrunn, Norway
The latitude and longitude
59° 8' 31" N / 9° 39' 17" E
Foredrag: Dag Holmer - Om Grenlands industrihistorie
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad