Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Foredrag 'Musikk og Hjerne' med Pr Stefan Kölsch

Mer info

Den unike konferansen med Professor Stefan Kölsch fra Universitetet i Bergen gir konkrete tips til hvordan vi alle kan få det bedre med musikk i hverdagen.

Vi opplever følelser når vi lytter til musikk, men forstår vi hvordan virker musikk på hjernen, følelsene og kroppen? Dette er det hjerneforsker og psykologer begynner å oppdage og demonstrere... 

Denne konferansen  er en del av den nye festivalen, "Reconciliation: kunst og vitenskap", som starter i Stavanger den 20. august.
Stefan Kölsch er den utvalgte vitenskapsmannen for Reconciliation festival og er også en inkarnasjon av festivalens visjon, da han selv er både musiker og forsker. Han vil også delta på konserten «Musikk og sinn» lørdag 24. august i Sankt Petri kirke, samt avslutningskonserten lørdag 24. august kl. 19.30.

mer informasjon om festivalen Reconciliation Festival - Art and Science for a beautiful world (reconciliation-festival.com)

Stefan Kölsch er en verdensledende hjerneforsker rekruttert av Universitetet i Bergen som Toppforsk (forskningsfremragende) Professor. Hans hovedforskningsfelt er nevrovitenskap og eksperimentell psykologi. Han er kjent for svært tverrfaglig arbeid og har vært medforfatter av publikasjoner med nevrologer, immunologer, psykiatere, fysikere, filosofer, musikkologer, litteraturvitere og psykolingvister. Hans bestselgerbok «Gode vibrasjoner: musikkens helsebringende kraft» er tilgjengelig på tysk, fransk og norsk... og snart på engelsk.
Prof. Kölsch beskriver sine forskningsinteresser slik: «Jeg er interessert i hvilke hjerneprosesser som gjør oss lykkelige og friske, og ulykkelige og syke. Jeg har en sterk personlig tilknytning til musikk (som tidligere musiker selv), og jeg er særlig interessert i hvordan musikk kan støtte humørregulering, sosial tilknytning og egenmotivasjon. Jeg er også interessert i de terapeutiske effektene av musikk på lidelser og sykdommer, spesielt nevrologiske sykdommer og psykiske lidelser. Min gruppe driver for øyeblikket en stor studie finansiert av Norges forskningsråd (Forskningsrådet) som undersøker de terapeutiske effektene av musikkterapi og fysisk trening hos pasienter med Alzheimers sykdom, Mild kognitiv svikt og Subjektiv kognitiv tilbakegang. Andre nevrovitenskapsprosjekter i min gruppe undersøker nevrale korrelater av følelse, læring og prediktive prosesser.»
Stefan Kölsch er også forskningsfellow ved Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Leipzig (Tyskland) og ved Max Planck Institute for Empirical Aesthetics.
Stefan Kölsch studerte instrumentalmusikk og vokalmusikk ved Universitetet for kunst i Bremen, og deretter psykologi samt sosiologi ved Universitetet i Leipzig.

Arrangemenet er gratis, men krever påmelding. https://reconciliation-festival.com/contact/

Sist oppdatert: 07/23/2024

Kilde: Region Stavanger

Sider du nylig har besøkt