Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Trøndelag Trondheim

Fornuft og følelser i kulturminnevernet

  • Elvegata 6, Trondheim
  • 47630173
  • 18. april 2018
  •  /  19:00
  •  /  Price NO
  • (1 Upcoming Dates)
Overview

Fornuft og følelser i kulturminnevernet

I anledning Kulturminnenåret 2018 inviterer vi til et debattmøte hvor vi bl.a. diskuterer motivasjonen for å engasjere seg i kulturminnevern. Vi argumenterer gjerne for at istandsetting av eldre bygninger lønner seg, både ut fra økonomiske og miljømessige kriterier. Men er det god nok motivasjon for å gå i gang med restaureringsprosjekter som gjerne tar mange år, og krever store ressurser? Hvor viktig er det følelsesmessige aspektet i arbeidet med å ta vare på kulturminnene?

Vi inviterer til en debatt hvor paneldeltakerne har ulik erfaring - noen har praktisk erfaring fra istandsetting av eldre bygninger, andre arbeider med forvaltning av lovverk og forskrifter, og noen er frivillige som legger ned mange arbeidstimer for å berge vår materielle kulturarv. Følg med på våre Facebook-sider og på dknvs.no/kunnskapskalenderen for oppdatert program.

Arr. er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen - Den trønderske avdeling, Kulturvernforbundet og Kunnskapsbyen

  • Source: Trondheim Events
Dates

ons 18. april 2018 19:00

See All
Fornuft og følelser i kulturminnevernet
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad