Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Fra pårørendesjokk til formidlingsglede

Velkommen til arrangement på Røros bibliotek med temaet pårørende og demens.
Forfatterne Randi Kveine og Gisle Erlien har besøkt Røros bibliotek tidligere,
nå er de tilbake med ny aktuell bok. Paret har lokal tilknytning og er kjent fra TV, radio og ukepressen.

Randi og Gisle ble nærmeste pårørende for Gisles lillesøster, som fikk alzheimer da hun var 53 år.
Etter 12 års frustrasjon over all letingen etter veiledning, skrev de bestselgeren
«PÅRØRENDESJOKKET GPS for Alzheimer-pårørende».

De har nå skrevet læreboka «Pårørendefokus i demensomsorgen», for ansatte, studenter og pårørende.
Overlege Peter Bekkhus-Wetterberg ved hukommelsesklinikken på Oslo Universitetssykehus skriver om boka
«…spennende og lærerik for alle oss som arbeider med pårørende til personer med demens.»

Forfatterparet har stått i pårørendeløpet i mange år og holder nå foredrag og kurs Norge rundt.
Den erfarne landslagslegen Thor-Øistein Endsjø sa etter å ha hørt dem at «dette foredraget burde alle få på blå resept».
De har formidlet erfaringer og råd i begge bøkene som vil bli solgt på arrangementet.

Demenskoordinator Marit Sjørengen sier om PÅRØRENDESJOKKET:
«Boka gir svar på alle slags spørsmål fra pårørende, nesten som en døgnåpen pårørendeskole»

Forskere og helsemyndigheter peker på et voksende samfunnsproblem:

Om 20-30 år vil minst dobbelt så mange personer være rammet av demens.

Det er ikke mulig å dekke behovet for omsorg og hjelp uten å involvere pårørende i større grad.

Sist oppdatert: 01/11/2024

Kilde: Destinasjon Røros

Sider du nylig har besøkt