Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Gïejide goerebe – Vi følger sporene (Saemien Sijte)

Mer info

Det meste som er skrevet om oss sørsamer gjennom historien, har blitt skrevet av andre. Nå forteller vi vår egen historie her på Saemien Sijte. 

I hovedutstillingen følger vi sporene etter samisk tilstedeværelse gjennom arkeologiske funn og historiske kilder. I tillegg er vår historie bevart gjennom tradisjoner, joik og muntlige fortellinger. Den sørsamiske kulturen er sterkt levende i dag, den har tilpasset og endret seg gjennom mange århundrer. 

I utstillingen starter historien da isen smeltet for 14000 år siden. Slik viser vi at vår felles kulturarv, for eksempel bergkunsten, også er en del av samisk forhistorie.
I en tidslinje som starter 12000 år før vår tidsregning forteller vi hvordan samisk identitet, språk og kultur etter hvert vokser frem.  I tidslinja trekker vi fram viktige arkeologiske funn og hendelser helt fram til i dag. 

I vår nye utstilling får vi endelig vise frem vår kulturarv som er bevart i gjenstandssamlingen. Dette er gjenstander fra museets opprinnelige samling, gjenstander som er tilbakeført gjennom prosjektet «Bååstede», og gaver som er gitt til museet i senere tid. 

Vi bruker også digitale virkemidler i formidlingen. Utstillingen er bygd opp slik at man kan nå ut til flere målgrupper, ut fra ulike kunnskapsnivå. Her er det mulig å fordype seg i ulike tema. 

 Alle tekster og lydfiler finnes på tre språk; sørsamisk, norsk og engelsk. Sørsamisk er hovedspråket. Det har vært viktig for oss at man både kan se og høre sørsamisk språk i utstillinga.

I utstillinga kan man også oppleve sørsamisk vuelie, joik. Vi har laget en egen lyttestasjon hvor besøkeren kan høre joik fra gamle arkivopptak.

En rød tråd i utstillingen er den samiske skapelsesmyten som ble nedskrevet av den sørsamiske presten og forfatteren Anders Fjellner (1795-1876). Fjellner er mest kjent for å ha gitt samene et nasjonalepos. Gjennom skapelsesmyten blir vi påminnet om å ta vare på naturen, også for framtidige generasjoner. 

Sist oppdatert: 05/29/2024

Kilde: Innherred Reiseliv

Sider du nylig har besøkt