Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)
Mer info

Gallery of Giving vender tilbake med en stille kunstauksjon med original og donert kunst fra publikum, til inntekt for Mental Helse Ungdom. Arrangementet finner sted fra kl. 12.00 til 16.00, med gratis inngang og en aldersgrense på 18 år eller med foresatt; kunstnere kan registrere sine donasjoner via det medfølgende skjemaet.

Gallery of Giving

Time / Tidspunkt: 12:00-16:00

Free entry / Gratis inngang

Aldersgrense 18 år eller med verge: http://bit.ly/folkenverge
Event på Facebook
Silent art auction with original and donated art by the public. Art donors should sign up using this form: https://forms.gle/H8bYN6hLRJ9dG8qUA
Gallery of Giving is back!

This is a charitable event where artists of all experience and background are encouraged to donate an artwork for auction. During the event, you can bid in a silent auction for the artwork. All proceeds from the event will go to Mental Helse Ungdom.
What is a silent auction? This is an auction event where all of the items are on auction at the same time. There is no auctioneer. Each item will have a bidding sheet that individuals write their bids on. We will use an electronic form to save paper. Bidding closes at 16:00 for all items at the same time. The person who has bid the highest wins. This event will use VIPPS for payment of items.
Who can donate art? Anyone! You do not have to be a professional artist or have any formal training. Please note that donating artists do not get compensation for the donated work.
What kind of art can I donate? All art must be tangible (i.e. no performance art), but you are not limited to media. Paintings, sculpture, textile, photos, collages, etc., are all acceptable. You should donate original art made by you. Please do not donate art you bought on holiday and no longer want.
How do I donate my art? Between Tuesday, May 21 and Saturday, May 25. Drop off times will be scheduled. The drop-off location is Folken. When you deliver your art, please be prepared to provide: your name, phone number or email, title of the work, description of media used.
//
Stille kunstauksjon med original og donert kunst fra publikum. Kunstgivere bør registrere seg ved å bruke dette skjemaet: https://forms.gle/H8bYN6hLRJ9dG8qUA
Gallery of Giving er tilbake!

Dette er en veldedig begivenhet der kunstnere med all erfaring og bakgrunn oppfordres til å donere et kunstverk på auksjon. Under arrangementet kan du by på en stille auksjon for kunstverket. Alle inntekter fra arrangementet går til Mental Helse Ungdom.
Hva er en stille auksjon? Dette er et auksjonsarrangement hvor alle gjenstandene er på auksjon samtidig. Det er ingen auksjonarius. Hver vare vil ha et budskjema som enkeltpersoner skriver budene sine på. Vi vil bruke et elektronisk skjema for å spare papir. Budgivning stenges for alle varer samtidig. Den som har budt høyest vinner. Dette arrangementet vil bruke VIPPS for betaling av varer.
Hvem kan donere kunst? Hvem som helst! Du trenger ikke å være profesjonell kunstner eller ha noen formell utdanning. Vær oppmerksom på at donerende kunstnere ikke får kompensasjon for det donerte verket.
Hva slags kunst kan jeg donere? All kunst må være håndgripelig (dvs. ingen performancekunst), men du er ikke begrenset til media. Malerier, skulpturer, tekstiler, bilder, collager osv. er alle akseptable. Du bør donere original kunst laget av deg. Vennligst ikke doner kunst du kjøpte på ferie og ikke lenger vil ha. Hvordan donerer jeg kunsten min? Mellom tirsdag 21. mai og lørdag 25. mai. Avleveringstider vil bli fastsatt. Innleveringsstedet er Folken. Når du leverer kunsten din, vær forberedt på å oppgi: navn, telefonnummer eller e-post, tittel på verket, beskrivelse av media som brukes.

Sist oppdatert: 05/18/2024

Kilde: Region Stavanger

Sider du nylig har besøkt