Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Harald Fenn – Dunkelheit

Harald Fenn avrunder et spennende og innholdsrikt utstillingsår her i Galleri Ismene med en gjennomarbeidet og helhetlig separatutstilling. Vi gleder oss til å vise et særegent og interessant kunstnerskap, som lever i grenselandet mellom natur og figurasjon, abstraksjon og konstruksjon. Hans uttrykksform åpner for en vid tolkning, og gir rom for betrakteren til å møte verket med sine egne opplevelser og erfaringer. Denne kvaliteten er kanskje også noe av det som har gjort ham svært ettertraktet i forbindelse med store offentlige utsmykninger. Fenns arbeider preger mange skoler, sykehus og offentlige rom, blant annet Sødersjukehuset i Stockholm og Kvinne-barn-senteret ved St. Olavs hospital. Han er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Norsk Kulturråd i tillegg til flere store norske firma, og har en lang rekke utstillinger bak seg.

Sist oppdatert: 11/06/2023

Kilde: Hva skjer kalender

Sider du nylig har besøkt