Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Kunsthistoriske foredrag på Stavanger kunstmuseum

Mer info

Velkommen til en ny serie med kunsthistoriske forelesninger våren 2024. I vår får du gleden av å lytte til kunsthistoriker Holger Vagn Koefoed, kunstkritiker Trond Borgen og professor emeritus Gunnar Danbolt.

Program for våren 2024

Holger Vagn Koefoed foreleser om Lars Hertervig 14. februar
Lars Hertervig – hans liv og hans kunst: Holger Vagn Koefoed (f. 1945) er en norsk kunsthistoriker og lektor ved Norges Musikkhøgskole.  Han er òg førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo / Fakultet for visuell kunst. Koefoed har skrevet en rekke bøker om forskjellige kunstnere og ved denne anledningen vil han forelese om vår egen Lars Hertervig. 

Hva gjør kunsten når verden går under ved Trond Borgen 6. mars 2024  
Dypdykk i to av verdens største kunstutstillinger, Veneziabiennalen og Documenta i Kassel 2022.  
Om vi vender oss mot to av verdens største kunstutstillinger i 2022, Veneziabiennalen og Documenta i Kassel, kan vi oppleve to motpoler i samtidskunsten:  
·  den introverte, den som søker inn mot menneskets sinn og dype underbevissthet, 
·  den ekstroverte, den som vender seg direkte mot samfunnets problemer og søker løsninger.  
Trond Borgens forelesning ser nærmere på disse kontrastene, og han vil også rette et historisk blikk på begge utstillingene. Verden blir aldri den samme? Verden rundt oss synes å gå helt av hengslene, og reaksjonene spenner fra apokalyptisk pessimisme til sinne og samling om skjerpet kamp. Er kunsten i slike tider en fattig trøst? Eller rommer den optimisme og kraft til ikke bare å utholde, men også å forbedre vår situasjon her på jorden?

Fra modernismen til det kontemporære  ved Gunnar Danbolt 10. april
Det karakteristiske for modernismen, som i Norge hadde sitt høydepunkt  
på 1960-tallet, er at bildet, enten det er abstrakt eller figurativt, utgjør sin egen 
estetiske virkelighet, som er tilstrekkelig i seg selv. Mens det som kom etter – 
ofte kalt det kontemporære (eller samtidige) – er opptatt av forholdet mellom kunstverk og betrakterne. Det gjelder både for performance, installasjoner eller 
konseptuelle arbeider etc. Jeg skal gå nøye inn på hva som karakteriserer denne nye og ofte vanskelige kunsten ved hjelp av flere eksempler. En konsekvens av dette var at kunsten igjen fikk et budskap – ofte noe dunkelt og kryptisk, men i flere tilfeller relativt klart. Denne moderne kunsten startet i 1970-årene, men ble først vanlig i bred skala i 1990-årene.

Hvis du ikke får meldt deg på via billettlenken, kontakt: Eli Frøyland Olsen: eli.froyland.olsen@gmail.com, telefon: 918 35 972. 

Sist oppdatert: 04/02/2024

Kilde: Region Stavanger

Sider du nylig har besøkt