Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Litteraturscena: Amerikabrev

Mer info

Denne våren ser vi nærmere på kjærlighetsbrevet, korrespondentbrevet og Amerikabrevet. Noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på, er hva det er som karakteriserer disse brevene, og hvilke funksjoner de har hatt? Hva har avsenderen ønsket å formidle? Samtaleleder for kvelden er Henrik Olav Mathiesen. 

I 2025 er det 200 år siden de første nordmennene utvandret til USA, og Litteraturscena ønsker derfor å rette søkelys mot Amerikabrevene. Hvilken betydning hadde brevene som ble sendt fra USA og til Norge for den enkelte nordmann, og hvilken innflytelse fikk de på landets offentlighet? Hva fortalte disse brevene om personlige forhold, og om forholdene i USA? Forteller noen av disse brevene om innlendinger og deres møter med Amerika?

Amerikabrevet med Linda Stewart (etnolog og ansatt ved Anno museer), Ola Alsvik (forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket) og Henrik Olav Mathiesen (forsker). 

Arrangementet er støttet av stiftelsen Fritt Ord. 
Litteraturscen er et samarbeid mellom Hamar bibliotek og Høgskolen i Innlandet. 

Sist oppdatert: 04/24/2024

Kilde: Visit Hedmark AS

Sider du nylig har besøkt