Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway
Fjord Norway Bergen

Livreddaren

Overview

A portrait and tribute to the Norwegian spælsau. A portrait and tribute to the Norwegian spælsau.The Spælsau (Old Norwegian Short Tail Landrace) is a breed of sheep from Norway. Many consider Spælsau to be the original breed of sheep in Norway, and it is one of the Northern European short-tailed sheep breeds. It is well adapted to the climate and was a domestic animal from the Iron Age The wool is characterised through having two layers: An outer longhaired glossy undulating layer of wool protecting the underlying layer against wind and rain, and an underlying layer which keeps the sheep warm. The long protective wool which is used for weaving is traditionally spun into two-strand tightly-spun yarn instead of the usual three-strand type, r

Eit dokumentarisk portrett som heidrar den norske spelsauen.

Vandreutstillinga «Livreddaren» er eit dokumentarisk portrett som heidrar den norske spelsauen, ein trufast fylgjesven som har halde oss varme i fleire tusen år.

Ulla frå spelsauen har heilt særeigne kvalitetar. I tidlegare tider visste ein korleis ulla skulle nyttast, ein kunnskap som no er i ferd med å bli borte. Spelsauen er trengd bort av sau med ull som tekstilmaskiner betre kan handtera. Denne maskinulla har ikkje den same kvaliteten som spelsau-ull. Utstillinga «Livreddaren» vitnar om kva vi er i ferd med å mista grunna denne utviklinga, av genmateriale, praktisk kunnskap, historisk medvit og råvarer med heilt eineståande kvalitet.

Utstillinga inneheldt foto, tekst og installasjon og syner det skjøre, innbyrdes tilhøvet mellom dyr og menneske.

Fotografiar av Nils Olav Mevatne

Tekst av Øystein Rygg Haanes

Installasjon av Marit Adelsten Jensen og Else Tysse Bysheim

Vaksen kr. 80,-
BT Fordel halv pris for inntil 2 vaksne
Born u/16 år gratis

  • Last Updated: 26.02.2018
  • Source: Bergen Reiselivslag
Dates

lør 21. april 2018 12:00 16:00

søn 22. april 2018 12:00 16:00

tirs 24. april 2018 12:00 15:00

ons 25. april 2018 12:00 15:00

tors 26. april 2018 12:00 15:00

lør 28. april 2018 12:00 16:00

søn 29. april 2018 12:00 16:00

ons 2. mai 2018 12:00 15:00

tors 3. mai 2018 12:00 15:00

lør 5. mai 2018 12:00 16:00

søn 6. mai 2018 12:00 16:00

tirs 8. mai 2018 12:00 15:00

ons 9. mai 2018 12:00 15:00

tors 10. mai 2018 12:00 15:00

lør 12. mai 2018 12:00 16:00

søn 13. mai 2018 12:00 16:00

tirs 15. mai 2018 12:00 15:00

ons 16. mai 2018 12:00 15:00

tirs 22. mai 2018 12:00 15:00

ons 23. mai 2018 12:00 15:00

tors 24. mai 2018 12:00 15:00

lør 26. mai 2018 12:00 16:00

søn 27. mai 2018 12:00 16:00

tirs 29. mai 2018 12:00 15:00

ons 30. mai 2018 12:00 15:00

tors 31. mai 2018 12:00 15:00

lør 2. juni 2018 12:00 16:00

søn 3. juni 2018 12:00 16:00

tirs 5. juni 2018 12:00 15:00

ons 6. juni 2018 12:00 15:00

tors 7. juni 2018 12:00 15:00

lør 9. juni 2018 12:00 16:00

søn 10. juni 2018 12:00 16:00

tirs 12. juni 2018 12:00 15:00

ons 13. juni 2018 12:00 15:00

tors 14. juni 2018 12:00 15:00

lør 16. juni 2018 12:00 16:00

søn 17. juni 2018 12:00 16:00

tirs 19. juni 2018 12:00 15:00

ons 20. juni 2018 12:00 15:00

tors 21. juni 2018 12:00 15:00

lør 23. juni 2018 12:00 16:00

søn 24. juni 2018 12:00 16:00

tirs 26. juni 2018 12:00 15:00

ons 27. juni 2018 12:00 15:00

tors 28. juni 2018 12:00 15:00

lør 30. juni 2018 12:00 16:00

søn 1. juli 2018 12:00 16:00

tirs 3. juli 2018 12:00 15:00

ons 4. juli 2018 12:00 15:00

tors 5. juli 2018 12:00 15:00

lør 7. juli 2018 12:00 16:00

søn 8. juli 2018 12:00 16:00

tirs 10. juli 2018 12:00 15:00

ons 11. juli 2018 12:00 15:00

tors 12. juli 2018 12:00 15:00

lør 14. juli 2018 12:00 16:00

søn 15. juli 2018 12:00 16:00

tirs 17. juli 2018 12:00 15:00

ons 18. juli 2018 12:00 15:00

tors 19. juli 2018 12:00 15:00

lør 21. juli 2018 12:00 16:00

søn 22. juli 2018 12:00 16:00

tirs 24. juli 2018 12:00 15:00

ons 25. juli 2018 12:00 15:00

tors 26. juli 2018 12:00 15:00

lør 28. juli 2018 12:00 16:00

søn 29. juli 2018 12:00 16:00

tirs 31. juli 2018 12:00 15:00

ons 1. august 2018 12:00 15:00

tors 2. august 2018 12:00 15:00

lør 4. august 2018 12:00 16:00

søn 5. august 2018 12:00 16:00

tirs 7. august 2018 12:00 15:00

ons 8. august 2018 12:00 15:00

tors 9. august 2018 12:00 15:00

lør 11. august 2018 12:00 16:00

søn 12. august 2018 12:00 16:00

tirs 14. august 2018 12:00 15:00

ons 15. august 2018 12:00 15:00

tors 16. august 2018 12:00 15:00

lør 18. august 2018 12:00 16:00

søn 19. august 2018 12:00 16:00

tirs 21. august 2018 12:00 15:00

ons 22. august 2018 12:00 15:00

tors 23. august 2018 12:00 15:00

lør 25. august 2018 12:00 16:00

søn 26. august 2018 12:00 16:00

See All
Livreddaren
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad