Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Mangfoldsbevisst rekruttering

Mer info

Om scenekunsten skal speile samfunnet, er det avgjørende med mangfold. I et homogent teaterfelt går vi glipp av ressurser i form av talenter og viktige perspektiver. Et større mangfold fører til et rikere kulturliv, der flere aktører og ståsteder får plass og kan trekke veksler på hverandre – til gode for både feltet og publikum. Privilegier og bias farger vårt syn på verden, og det kan være vanskelig å omsette ambisjoner om større mangfold i praksis. I denne åpne workshopen går Zubeida Haji Hassan og Joakim Aadland fra Balansekunst  konkret til verks og presenterer hvordan en mangfoldsbevisst rekrutteringsprosess kan utarte seg. Vi ser på tall og statistikk rundt mangfold i scenekunstfeltet, snakker om biaser, privilegier og hvordan dette kan påvirke hva vi ser og ikke ser. Seansen inkluderer diskusjonsoppgaver og øvelser for å sette i gang refleksjoner som forhåpentligvis kan bygges på etter endt workshop. 


Varighet: 90 minutter
Del av fagprogrammet på Bergen Dramatikkfestival, les mer på:
cornerstones.no/fagprogram-bdf-2024

Les mer om festivalen på:
cornerstones.no/dramatikkfest
SKAL DU PÅ MER ENN TRE ARRANGEMENTER PÅ FESTIVALEN? Da lønner det seg med festivalpass! Festivalpass koster 500 kr og gir sterk rabatt på alle forestillinger og fri adgang til fagprogrammet. Du må fortsatt booke billett til hvert enkelt arrangement. Kjøp festivalpass her: cornerstone.ticketco.events/no/nb/e/festivalpass_bergen_dramatikkfestival_2024

Sist oppdatert: 07/23/2024

Kilde: Visit Bergen

Sider du nylig har besøkt