Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Med blikk på Peder Balke

Mer info

Denne søndagen retter vi blikket ekstra mot Peder Balkes kunstnerskap, hans liv og de fotspor han etterlot seg på Billerud gård her på Toten.

I festsalen vil det vises fem orginale Peder Balke malerier, i tillegg til de tolv veggmaleriene som finnes i bygningen permanent. Fire av maleriene er i Mjøsmuseets eie, ett av de har aldri vært vist offentlig før.
Det femte maleriet er innlånt fra privat eier.

Program:
Kl 12
Galleriet åpner for visning av Peder Balke malerier.
Kl 13
Tomas Gjermundsen foredrar i festsalen om Peder Balkes malerier, kunst og liv.
Kl 12-16
Funn av overmalt draperier og veggmalerier i det grønne rommet. Vi formidler om funnene og forskningsarbeidet som pågår.

Sist oppdatert: 06/05/2024

Kilde: Visit Innlandet

Sider du nylig har besøkt