Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Mistanken – stillhetens pris / Rosendal Teater

av Nina Wester / Turnéteatret i Trøndelag


Hvis du mistenkte et mord, ville du varslet? Hva om ingen trodde deg?

I 1983 ble sykepleier og sykehjemsbestyrer Arnfinn Nesset dømt for å ha drept 22 mennesker på et sykehjem i Orkdal. I over 10 år hadde kvinnene som jobbet sammen med ham hatt mistanke om at det skjedde ting, og varslet om dette, uten å bli trodd. Da rettsaken startet ble de utsatt for massivt press fra Nessets forsvarere og fra media. Etter at rettssaken var avsluttet ble det lagt lokk på saken, det skulle ikke snakkes mer om. Kvinnene satt alene og med stor skyldfølelse, over at de ikke hadde gjort nok.

Nesset-saken er Norgeshistoriens største drapssak. I 2004, etter 12 år i fengsel, hadde Arnfinn Nesset sonet ferdig dommen og lever i dag et liv i frihet under nytt navn. Kvinnene som vitnet mot Nesset, fikk aldri en ny start og har levd med konsekvensene av å varsle siden saken ble rullet opp. 40 år etter Nesset-saken er varsling fortsatt en risikosport. Studier viser at 2 av 10 varslere opplever å bli sanksjonert, mens 4 av 10 opplever at det ikke fører fram[1]. De personlige og profesjonelle kostnadene er høye, og et stadig mer individfokusert medielandskap øker kostnadene for varsleren.

Gjennom norgeshistoriens største drapssak ser «Mistanken» på hva det koster å heve stemmen og hvilken pris vi betaler for å la stillheten råde.

Forestillingen er basert på intervjuer med personer som jobbet på sjukeheimen, dokumentarfilmer, medieoppslag, rettsnotater og avhørsprotokoller. På scenen står fire skuespillere, som vever personer og tider inn i hverandre og stiller spørsmål som er vanskelig for mange å svare på.

Tidslinje Nesset-saken

1976: Arnfinn Nesset ble ansatt som bestyrer på Orkdal Sjuke- og Aldersheim.

1977: Ifølge dommen begår Arnfinn Nesset det første drapet med Curacit. Mot slutten av året blir det avdekket en rekke mistenkelige dødsfall og på det meste ble 60 mistenkelige dødsfall etterforsket.

1980: I november ble det oppdaget at Nesset samlet store mengder Curacit. Curacit er et legemiddel som lammer skjelett- og respirasjonsmusklene.

1981: I februar kontaktet fylkeslegen i Sør-Trøndelag politiet. I mars blir Nesset innkalt til avhør. Han tilstår totalt 27 drap.

1983: Arnfinn Nesset ble dømt for 22 av 25 drap, og dømt til 21 års fengsel.

1993: Arnfinn Nesset blir overført til fri soning.

2004: Arnfinn Nesset ble løslatt.

Sist oppdatert: 06/24/2024

Kilde: Hva skjer kalender

Sider du nylig har besøkt