Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Musikalitet og komposisjon

Mer info

I dette foredraget går Fredrik Brattberg inn på  likheten mellom å skrive dramatikk og komponere musikk. Brattberg har sin bakgrunn som komponist. Han skrev sitt første teaterstykke i håp om å skrive en libretto, som er teksten en opera baserer seg på. Underveis i skrivingen oppdaget han mange likheter mellom det å skrive musikk og det å skrive et skuespill. Den store likheten ligger i at noter først blir til musikk når det spilles, på samme vis som et teaterstykke først blir teater idet det kommer på scenen. En komponist så vel som en dramatiker skriver et råmateriale, et skjelett som andre igjen skal blåse liv i. Og da er det mange av de samme metodene som gjelder. Dette har hos Brattberg gitt grobunn for en egen måte å skrive teater på, hvilket han vil gjøre rede for i dette foredraget.


Varighet: 45 min
Del av fagprogrammet på Bergen Dramatikkfestival, les mer på:
cornerstones.no/fagprogram-bdf-2024

Les mer om festivalen på:
cornerstones.no/dramatikkfest
SKAL DU PÅ MER ENN TRE ARRANGEMENTER PÅ FESTIVALEN? Da lønner det seg med festivalpass! Festivalpass koster 500 kr og gir sterk rabatt på alle forestillinger og fri adgang til fagprogrammet. Du må fortsatt booke billett til hvert enkelt arrangement. Kjøp festivalpass her: cornerstone.ticketco.events/no/nb/e/festivalpass_bergen_dramatikkfestival_2024


Sist oppdatert: 07/15/2024

Kilde: Visit Bergen

Sider du nylig har besøkt