Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

NiT Midtre Gauldal: Skole-/Næringslivsforum

Mer info

Et godt samarbeid mellom skole og næringsliv er avgjørende for å sikre oss den kompetansen vi trenger i fremtiden. Samtidig så må vi legge til rette og ta vare på de vi har og sørge for at de har det bra på jobb og gi muligheter for kompetanseheving. Alt dette kan gjøres lokalt og det skal vi få høre mer om i dette møtet.


Oppmøte og kaffe fra 07.45. Møtet starter 08.00.


Politiet - Utviklingen i Midtre Gauldal.
Hvordan håndtere uønsket adferd og hendelser.
v/ Odd Fløttum Bones.


Utdanning også på bygda - en unik mulighet for næringslivet
I tiden fremover vil det bli enda tøffere konkurranse om kompetent arbeidskraft, og særlig i distriktene. Kanskje kan desentraliserte høyskole- og universitets studier bidra til å møte noen av utfordringene?
v/ Ann Kristin Landsem, prosjektleder Studiesenter Trøndelag Sør.


Kort pause med noe å bite i.


Hvordan sikre kompetanse i din bedrift
En viktig del av Gauldal vgs sitt samfunnsoppdrag er å sikre kompetanse til nærings- og arbeidsliv i vår region. Hvordan kan vi forsterke samarbeidet om praksis og lærlingeløp for både ungdommer og voksne?
v/ Kirsti Welander, rektor Gauldal vgs.


Arbeidslivets ABC – for god psykisk helse og inkludering på arbeidsplassen
Stadig flere unge sliter med psykiske helseplager og står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Arbeidslivets ABC er et verktøy for å bygge sterke arbeidsfellesskap, hvor det er fint å være på jobb selv når livet butter imot. Dette fremmer både psykisk helse, tilhørighet og inkludering, og kan være nøkkelen til å beholde og rekruttere ansatte.
v/ Kristin Torske, Seniorrådgiver NAV, Koordinator Helse/Arbeid, Prosjektleder Arbeidslivets ABC.Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på våre møter


Påmelding her:

https://www.nitr.no/no/moter/24227912-0318-48b7-3109-6639e3038d7d


Sist oppdatert: 05/22/2024

Kilde: Hva skjer kalender

Sider du nylig har besøkt