Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Olsok feiring på Lillehammer

OLSOK 2024 Program
Pilgrimsvandring – Mariakirken – Bjerkebæk – Aulestad - Maihaugen

Olavsefta, søndag 28 juli:
Kl. 11.00 og kl. 13.00: Småbrukarlaget arrangerer «Slåttegraut» på bureisingsbruket Åseng på Maihaugen.

Kl. 15.00: Pilgrimsvandring fra St. Olavskilden på Brøttum (Nordre Kongsvei 909, 2 km sør for krysset med fylkesvei 213, Hamarveien.) Vandringen ender ved Mariakirken. Stopp ved Søre Ål kirke underveis.

Kl. 18.00: Aftensang, tidebønnene starter i Mariakirken. Tidebønner ved Schola gregoriana fra Øyer.

Kl. 20.00: Olsokfeiring på Bjerkebæk
Foredrag ved Alf Tore Hommedal: «Sigrid Undset og klosterkunnskapen» som er basert på middelalderromanenes skildringer. (inngang kr 200.- Kan kjøpes på forhånd)

Olsok/Olavsdagen, mandag 29 juli:

Kl. 01.00 – 06.00: Olavsvake i Mariakirken, tidebønner ved Schola gregoriana fram til morgensang kl. 06

Kl. 13.00: Olsokfeiring og slåttedag på Aulestad
• Kl. 13: Slått på enga nedenfor hovedbygningen på Aulestad
• Kl. 14.30: Olsok-tale ved Ingar Sletten Kolloen,
• Kl. 15: Ola Fjeldet vil synge småstubber og lokkslåttedag med slåttekarer og jenter og sang ved Ola Fjeldet.
• Drengestua kafe serverer olsok-meny, med slåttegraut og spekemat

Kl. 18.00 og 19.30 Økumeniske gudstjenester i Garmo stavkirke på Maihaugen.
Deltagelse fra Den norske kirke ved Lillehammer menighet og den katolske kirke ved Mariakirken.

Kl. 17.30 – 20.30 Kirkestuen på Maihaugen holder åpent for servering.

Kl. 20.00 – 21.00 Fiskerkapellet og Isum kapell holder åpent (Maihaugen)

Kl. 21.00 Konsert med middelaldergruppa «Vifill» i Bjørnstadtunet på Maihaugen. (Inngang kr 150,- Unge under 16 år, gratis.)

Arrangør: Sør-Gudbrandsdal kirkeakademi i samarbeid med Lillehammer menighet, Mariakirkens menighet og Stiftelsen Lillehammer Museum

Sist oppdatert: 07/02/2024

Kilde: Kulturnett Oppland

Sider du nylig har besøkt