Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Omvisning: Kirken under gaten

Mer info

I 2016 ble det i Krambugata funnet spor av en liten trekirke som ble bygd første gang omkring andre halvdel av 1000-tallet.

Kirken ble ødelagt flere ganger gjennom drøyt 200 år, men gjenoppbygget gang på gang – hver gang i tre. En brann på 1300-tallet markerte slutten. Selv om kirken da ikke ble gjenoppbygd, ble alteret stående og fikk et beskyttende skur, eller lite kapell, over seg.

Under den eldste kirkefasen ble det også funnet spor av bolighus fra slutten av vikingtid, som gir oss innblikk i dagliglivet til Trondheims aller første innbyggere.

Bli med på en omvisning som gir innblikk i en tid da Trondheim var erkebispesete for hele det norrøne kulturområdet og folks liv var gjennomsyret av kirken, og et svært interessant arkeologisk funn fra området der middelalderbyen Nidaros vokste frem.

Gratis inngang og deltakelse på omvisningen.

Sist oppdatert: 06/29/2024

Kilde: Hva skjer kalender

Sider du nylig har besøkt