Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Os senioruniversitet: desember 2024

Mer info

Jørn Øyrehagen Sunde er jurist og rettshistorikar og har sidan 2019 vore tilsett som professor ved Institutt for offentleg rett i Oslo. 
Han er kjend for si breie forsking, allsidige kunnskapar og gode formidlingsevne. 
Han har gått i djupna på tolkinga av Magnus Lagabøter si Landslov av 1274 og vil formidle ein del av dette i føredraget.Føredraget varer om lag 2 timar inkludert kaffipause.

Sist oppdatert: 06/17/2024

Kilde: Visit Bergen

Sider du nylig har besøkt