Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Os senioruniversitet: november 2024

Mer info

Ola Grytten er tilsett som professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole/NHH.
 Han har vore spesialrådgjevar for Norges bank og hatt ei rekkje verv i både inn- og utland.
 Han har særleg forska på makroøkonomiske utviklingstrekk og i seinare tid også på historisk kriseøkonomi.Føredraget varer om lag 2 timar inkludert kaffipause.

Sist oppdatert: 06/15/2024

Kilde: Visit Bergen

Sider du nylig har besøkt