Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Os Senioruniversitet: Thomas Hylland Eriksen - Sju meiningar med livet

Os senioruniversitet mars

Thomas Hylland Eriksen er sosialantropolog og forskar. Han er professor ved
Sosialantroposofisk institutt, Universitetet i Oslo.

Internasjonalt er han mest kjent for si forsking om etnisitet, nasjonalisme og globalisering. I Norge er han mest kjent for å formidla ulike perspektiv på eit fleirkulturelt samfunn, identitet og ei rekke samfunnsspørsmål gjennom debatt, media og sitt faglitterære forfattarskap. Han er ein av sin generasjons mest produktive sosialantropologar, og hans fagbøker og artiklar vert lese på mange språk over heile verda. Boka «Øyeblikkets tyranni» vekte stor interesse med fokus på korleis me alle vert «bombadert» av informasjon som me skal sortera.

Hylland Eriksen har vunne ei rekke prisar for si forsking og formidling. I foredraget hos oss vil han ta utgangspunkt i boka «Syv meninger med livet»

Sist oppdatert: 01/04/2024

Kilde: Visit Bergen

Sider du nylig har besøkt