Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Red Flag - Geir Hytten (NO)

Mer info

I RED FLAG inviteres publikum til en felles opplevelse av kroppslig solidaritet forbi menneskets natur. Kan vi gjennom en atmosfære av forventning og entusiasme skape dype forbindelser og sette noe på spill sammen, slik at vi som kollektiv kropp kan engasjeres på linje med en demonstrasjon? I forestillingens alternative dansedemokrati oppstår en relasjonell klimapolitisk estetikk, som vekselsvis strekker seg fra det nære kroppslige, til sosiale organiseringer, og globale fellesskap.

RED FLAG er den første av tre forestillinger hvor Geir Hytten tar for seg ulike sider av «affekt». De er alle en forlengelse av hans masteroppgave i samfunnsgeografi (2022), og skaper et bakteppe for utforsking av miljøspørsmål gjennom dans.

Livet og naturen er sammensatt av det rasjonelle og det irrasjonelle, og utgjør dermed et mangfold av økologier på tvers av hverandre. Publikum skal få oppleve en tilsvarende friksjon gjennom dansernes stadige forhandlinger mellom egne kroppslige mikroverdener og større samfunnsspørsmål, der scenen blir et sted til å øve seg på et bedre samfunn som inkluderer mer enn det menneskelige. Fra et slikt relasjonelt økologisk perspektiv ønsker Hytten å rive oss løs fra en logisk og hierarkisk forståelse, løs fra «den sterkestes rett». På denne måten fremhever RED FLAG det å være sammen i et fellesskap med alle våre ulikheter, og en relasjonell måte å se verden på.

Dansernes kroppslige masse strekker seg utover scenegulvet, formes og omformes igjen og igjen i en kinestetisk ekspansjon. Publikum innlemmes i forestillingens sosiale kropp, påvirket av dansernes fysiske strev. De delte og samtidige kroppslige erfaringene skaper en smittsom følelse av tilhørighet og håp, hvor det oppstår et momentum som kan skape kollektivt engasjement – ja, nærmest en sosial bevegelse.

Denne versjonen av RED FLAG fremføres av et utvidet ensemble med 3 dansekunstnere med base i / tilknytning til Trondheim. 


På kvelden etter forestillingen er det dansegulv med DJ Ranja fra kl. 22:00.

Ranja Bojer er DJ og forfatter og har drevet platebutikk. Ranja har siden 2001 snurret plater rundt omkring i Trondheim og har spilt på flere av byens utesteder. I tillegg har hun spilt i utallige bryllup og bursdager, på julebord og en rekke andre arrangement. På en kveld med DJ Ranja kan du forvente variert musikk med høy fest- og dansefaktor!

Les mer om forestillingen her:
https://dansit.no/aktiviteter/red-flag-geir-hytten-no/

Sist oppdatert: 05/22/2024

Kilde: Hva skjer kalender

Sider du nylig har besøkt