Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Rom for sorg

Mange norske barn utsettes daglig for psykisk og fysisk vold, seksuelle og andre overgrep. De vokser opp i alkoholiserte hjem og utvikler traumer og senskader. Ser vi disse barna?

Den tidligere barneministeren, Inga Marte Thorkildsen, kommer til Rom for sorg sitt arrangement i Byparken, tirsdag 28. november kl. 18:00.

I hennes siste bok "Det vi så, var et svik mot barna", beskriver hun hvordan etater ikke snakker sammen og hvordan overbyråkratisering og diagnostisering mister individet av syne. Ved å neglisjere de mest utsatte blant oss, får vi utfordringene tilbake i fanget med økt kraft - og til en økt samfunnsøkonomisk pris.

Inga Marte vil snakke om tabuer, åpenhet, menneskesyn og hvilken kunnskap som blir brukt og ikke brukt. Så vil hun gjerne snakke om håp og om forandring.

Vi ønsker deg velkommen til et inspirerende foredrag i Byparken. Arrangementet er gratis og støttes av Sparebank1stiftelsen i Halden.
Dørene åpne klokken 17:30. (Ingen påmelding kreves)

Kirkens Bymisjon opplever at flere mennesker savner et sted hvor det kan snakkes om sorg. Vi har derfor tatt initiativet til «Rom for sorg», som er et gratis lavterskeltilbud med et «aktualitetsforedrag» rundt sorg eller andre temaer. Det er 4-5 slike arrangementer i Byparken gjennom året. Det skal være en trygg møteplass hvor man kan dele sorgen med andre, få inspirasjon og tips som kan gjøre dagen din bedre.

Sist oppdatert: 10/14/2023

Kilde: Halden Turist

Sider du nylig har besøkt