Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Salsutstilling av Mona Stenseth

Mer info

I sesongen 2024 har me gleda av å vise biletarbeid av Mona Stenseth i foajeen på Vest-Telemark museum Eidsborg.

I sesongen 2024 har me gleda av å vise biletarbeid av Mona Stenseth i foajeen på Vest-Telemark museum Eidsborg. Kunstnaren planlegg å setje saman ei lita salsutstilling med både måleri og D.G.A kunsttrykk (Digital Grafisk Arbeid).

Mona Stenseth nyttar biletkunsten som eit verktøy for sjølvransaking. Ho brukar symbol og metaforar i sitt uttrykk og søker ein djupare forståing av seg sjølv og kulturen/samfunnet ho lever i, gjennom bruk av olje, penslar og pigment.

Mona blei født i Fauske i Nord-Noreg, men har flytta fleire gonger rundt i landet. Ho har via tid til studier og arbeid i byar som Trondheim, Bergen og Oslo. I dag kallar ho Porsgrunn for sin heim, der ho har brukt dei siste åra på å djupdykke i identitet, folkekunst og særskilt det utdøande handverket rosemåling. Kulturarv som vi har med oss i ryggsekken, utan at vi heilt er klar over det sjølv.

Ho lengtar stadig etter ein permanent stad å kalle sin endelege heim, men samtidig stiller ho spørsmål ved om dette konseptet berre er ein illusjon. For sjølv om ho lett kan kjenne seg heime på kvar nye fysiske bustad, vil den djupe kjensla av tilhøre måtte jaktast på i seg sjølv.

Med introspektiv refleksjon prøvar ho å betre forstå og forklare dette ibuande menneskelege behovet; å høyre til.

Monas måleri kretsar kring personleg identitet og eksistens, fylt med visuelle tolkningar av hennar eige liv. Ho undersøker begrensningane påverknaden av kultur og samfunn kan ha på vår individuelle kjensle av fridom. Medan ho stadig stiller spørsmål ved kreftene som formar liva våre, oppfordrar ho til sjølvgransking. I den tankevekkande verda ho målar, ber Mona publikum om å tørre å undersøke dei djupe spørsmåla - dei som definerer vår eigen eksistens:

Kven er eg, og tør eg leve autentisk?
Kva lengtar eg etter, og kva flyktar eg frå?
Kva utgjer mi kjerne, og kvar høyrer eg verkeleg heime?
Kven dikterar reglane som styrer min eksistens, og kvifor skal eg etterkomme dei?
Må eg tilpasse meg ideane om å høyre til, eller kan eg tillate meg sjølv fridomen til berre å vere?

Salsutstillinga opnar 28. april og vil vere tilgjengeleg i museets opningstider fram til og med 15. september. 
 

Sist oppdatert: 05/13/2024

Kilde: Vest Telemark

Sider du nylig har besøkt