Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Samisk Bergstadvandring

Mer info

Velkommen til sommervandring med fokus på samisk kultur og historie i bergstaden.

Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Røros-regionen. I traktene ligger sentrale reinbeiteområder og bergstaden Røros har vært et viktig administrativt sentrum for de sørligste sørsamene.

I denne vandringa tar guide Ingeborg Anna Ødegaard gruppa med til ulike steder i Røros sentrum hvor den samiske befolkninga har bodd, hatt sytningsrein, drevet handel o.l.

Dette og mye mer får du høre hvis du blir med på vandringa den 27. juli kl 18.00.

Oppmøte på Smelthytta.

Sist oppdatert: 06/27/2024

Kilde: Destinasjon Røros

Sider du nylig har besøkt