Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Scenetekstens fremtid

Mer info

Bergen Dramatikkfestival gir innblikk i mange ulike forgreininger i scenekunstlandskapet. Som siste fagpost på festivalen, prøver vi å se på summen av forestillingene, samtalene, inntrykkene og uttrykkene vi har tatt til oss i løpet av festivaldagene, for så å si noe om hvor sceneteksten står, og hvor den synes å være på vei. Vi drøfter hvilke forhold som påvirker scenetekstens tilblivelse, utfoldelse og levedyktighet både kunstnerisk, praktisk og økonomisk, for så å kunne diskutere scenetekstens fremtid. Hvor og hvordan kommer fremtidens scenetekster til å utfolde seg? Hvem er fremtidens dramatikere? Er det noen særskilte formspråk eller perspektiver vi kommer til å se mer eller mindre av? Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor? Panelet som kalles inn som spåkoner kommer med betraktninger fra sine ulike ståsteder i feltet, med håp om at vi sammen kan gi en bredt fundert melding om sceneteksten og scenekunstens fremtid.


Varighet: 45 min

Del av fagprogrammet på Bergen Dramatikkfestival, les mer på:
cornerstones.no/fagprogram-bdf-2024

Les mer om festivalen på:
cornerstones.no/dramatikkfest
SKAL DU PÅ MER ENN TRE ARRANGEMENTER PÅ FESTIVALEN? Da lønner det seg med festivalpass! Festivalpass koster 500 kr og gir sterk rabatt på alle forestillinger og fri adgang til fagprogrammet. Du må fortsatt booke billett til hvert enkelt arrangement. Kjøp festivalpass her: cornerstone.ticketco.events/no/nb/e/festivalpass_bergen_dramatikkfestival_2024


Sist oppdatert: 07/15/2024

Kilde: Visit Bergen

Sider du nylig har besøkt