Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Speed-kurs i ulike dramaturgiske modeller

Mer info

I dette foredraget gir professor i teatervitenskap Keld Hyldig en introduksjon til ulike dramaturgiske modeller. Modellene fremstilles ikke som normative for hva dramaturgi er eller kan være, men som dramaturgiske verktøy, til så vel analyser av dramatikk og sceniske uttrykk som i praktisk teaterarbeid. Modellene bygger på historisk utviklede teater- og dramaturgiformer. Begynnende med den klassiske aristoteliske modellen med fokus på den gode og sammenhengende fortellingen. Videre med den episke eller dialektiske modellen, som særlig Brecht bidro til, hvor ulike narrativer og virkemidler settes i dialogisk samspill. I forlengelse av det postmoderne teaterets utvikling fra slutten av 1960-tallet ble en ny dramaturgisk modell formulert som simultan dramaturgi. Her åpnes det for fritt spill mellom virkemidler og deltakere, inklusiv publikum, i teaterbegivenheten. En videreutvikling kan formuleres som situasjonell dramaturgi, hvor selve teaterbegivenheten, og deltakelsen i den, gjøres til dramaturgisk arbeidsfelt. I dramaturgisk arbeid kan alle modellene tas i bruk, sammen eller, hver for seg, og på ulike måter.


Varighet: 45 min

Del av fagprogrammet på Bergen Dramatikkfestival, les mer på:
cornerstones.no/fagprogram-bdf-2024

Les mer om festivalen på:
cornerstones.no/dramatikkfest
SKAL DU PÅ MER ENN TRE ARRANGEMENTER PÅ FESTIVALEN? Da lønner det seg med festivalpass! Festivalpass koster 500 kr og gir sterk rabatt på alle forestillinger og fri adgang til fagprogrammet. Du må fortsatt booke billett til hvert enkelt arrangement. Kjøp festivalpass her: cornerstone.ticketco.events/no/nb/e/festivalpass_bergen_dramatikkfestival_2024

Sist oppdatert: 07/15/2024

Kilde: Visit Bergen

Sider du nylig har besøkt