Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway
Fjord Norway Bergen

The Freedom Room: Symposium on Socially Engaged Arts

Overview

Kunstnere, musikere, samfunnsaktivister, terapeuter og lærere bruker kunst i sitt arbeid med individer og grupper i en rekke offentlige og institusjonelle sammenhenger.
Dette sosialt motiverte arbeidet prøver ofte å adressere sykdom og urettferdighet ved å oppmuntre til nye former for solidaritet, samt relasjonell og personlig velvære. Slik stilles det spørsmål omkring forhold mellom kunst og samfunn, og det kreves rom for desom har det vondt og de ensomme.
Gjennom konseptet «socially engaged arts» ønsker symposiet å utforske møtepunkt og forskjeller mellom kunstpraksiser som mobiliserer til sosiale og politiske mål gjennom samarbeid, deltakelse og inkluderende måter å jobbe på. Ved å sette sammen en rekke ulike deltakere og tilnærminger vil symposiet åpne for refleksjon rundt vår kunstneriske identitet som utøvere, forskere, lærere, aktivister og terapeuter, og på hvilke måter kunst kan skape meningsfylte opplevelser og plattformer for radikal omsorg. Festspillenes bidrag til symposiet er støttet av Kavlifondet.
Symposiet holdes på engelsk.
I samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger.
Se også: The Freedom Room: Symposium on Socially Engaged Arts på Fakultet for kunst, musikk og design, UiB.

  • Last Updated: 15.02.2018
  • Source: Bergen Reiselivslag
Dates

tors 24. mai 2018 12:00 21:00

fre 25. mai 2018 13:00 22:00

See All
The Freedom Room: Symposium on Socially Engaged Arts
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad