Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Unnur Andrea Einarsdottir & Panja Göbel: TECHNOFLESH

Mer info

"HVOR STOPPER KROPPEN? - Martin Palmer


I de spekulative utsiktene til en fremtid der våre digitale og fysiske selv smelter sammen for å skape en ny hybrid eksistens, står vi overfor en dypt filosofisk problemstilling: Når vårt fysiske vesen tilpasser seg og innlemmer teknologiske forbedringer, beveger vi oss da til en høyere tilstand av væren, eller risikerer vi å miste noe av essensen som definerer oss som mennesker? Hva blir igjen når vi til slutt smelter sømløst sammen med våre digitale avatarer, og den fysiske kroppen ikke lenger er vårt utgangspunkt for å ha en verden?


Når teknologien vever seg inn i kjernen av vår væren, utvikler vi oss – eller kanskje vi muterer – til en ny ontologisk kategori. Det digitale og biologiske kan ikke lenger skilles fra hverandre. Vi har mistet det klare skillet mellom kropp og sinn, og nå, ved forlengelse, mellom virkelighet og virtualitet.


Den kartesianske dualismen som så lenge har dominert mitt vestlige sinn er død.


I denne nye tidsalderen vil eksistensens dialog ikke bli ført med ord, men gjennom den metafysiske sammensmeltningen av biologi og teknologi, som ikke bare vil endre hvordan vi samhandler med verden, men også vår grunnleggende oppfattelse og forståelse av den.


Velkommen til TechnoFlesh.


Grensene mellom private og offentlige digitale identiteter er flytende. Linjene mellom interne og eksterne sfærer, mellom selvet og de andre, viskes ut.


Vi utsondrer ekkoer av våre digitale ønsker.


I en verden hvor kroppene våre kan dissekeres, digitaliseres og spres, hva blir igjen av vårt private selv når identiteten vår blir stadig mer offentlig og gransket? Hva betyr synlighet for ivaretakelsen av vårt private vesen? Er du et skue for det voyeuristiske blikket til digitale fremmede? Jeg er."


Les hele teksten her: https://bit.ly/HvorStopperKroppen_MartinPalmer

Sist oppdatert: 04/30/2024

Kilde: Hva skjer kalender

Sider du nylig har besøkt