Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Utstilling - Kristin Velle-George, Amorfa på Sandnes Kunstforening

Utstillingen Amorfa i Sandnes Kunstforening har utgangspunkt i prosjektet Ut av Skygge som består av en stadig voksende mengde tegninger.

Prosjektets naturlige vekst gjennom tillegg av nye ark skaper en organisk utvikling over tid. Kunstneren utforsker perspektiver, fokus og erfaringer mens verket gradvis tar form.

Blyanten som verktøy: Enkelhet med komplekse muligheter

Blyanten, et tilsynelatende enkelt redskap, utforskes for sine komplekse kreative muligheter. Fra punkter og streker vokser det frem selvstendige narrativer, frigjort fra behovet for å representere noe annet enn seg selv.

Materialbasert eksperimentering: Dialog mellom tegning og skulptur

Velle-George utfordrer konvensjonene gjennom intuitiv tegning og materialbasert eksperimentering. Tegning og skulptur inngår i en dynamisk dialog. Leiren blir behandlet med samme intuisjon som papir, og dette markerer første gang bruk av leire som medium for intuitive tegninger.

Levende organismer av fantasi: Skulpturene som resultat

Resultatet av eksperimentet materialiserer seg i en serie skulpturer som akkurat som tegningene, kan likne levende organismer. Fantasiobjektene tar form gjennom en prosess preget av intuisjon og fokus. Noen av skulpturene berikes med lag av grafitt eller pulverisert blyant, noe som knytter dem til tegningene på flere nivåer.

Amorfe former som utdatert: Utfordrende tradisjonelle materialdefinisjoner

Amorfe former og uttrykk utfordrer tradisjonelle materialdefinisjoner. Dette åpner for refleksjon over kompleksiteten i vår eksistens og vårt forhold til naturen, jorden og den skiftende dynamikken i omgivelsene våre.

Amorfa som utforskning av udefinerte former

Tittelen "Amorfa" reflekterer prosjektets fokus på utforskning av udefinerte former og kontinuerlig endrende strukturer. Ordet "amorf" belyser det formløse, uten en bestemt struktur.

Åpning ved Marit Victoria Wulff Andreassen

Utstillingen blir offisielt åpnet av billedkunstneren Marit Victoria Wulff Andreassen. Åpning klokken 14 søndag 12. november.

Åpningstidene til kunstforeningen er:

Torsdag 16-20

Lørdag 11-16

Søndag 13-17

Sist oppdatert: 11/27/2023

Kilde: Region Stavanger

Sider du nylig har besøkt