Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Utstilling - Mikkel Wettre

Mer info

Mikkel Wettres utstilling «Mneme» består av en serie nye skulpturer i ulike materialer. I arbeidene utforsker Wettre hvordan verkene har funnet og finner sin form.

OM UTSTILLINGEN
Mange kjenner nok til Wettre sin monumentale utsmykning "In Memory of the Forest" foran Rådhuset i Sandnes. Nå er Wettre tilbake i byen, denne gang med utstillingen "Mneme" som er årets sommerutstilling i Sandnes kunstforening.

Vi er svært glade for å kunne presentere denne nyheten, og vi er også glade for at kunstneren blir med oss på den påfølgende skulpturvandringen i Sandnes!

Åpning av utstillingen: Søndag 9 juni kl. 14:00
Skulpturvandringen starter kl. 15 fra Olav Kyrresgate. I løpet av turen til 16 utvalgte skulpturer i byen vil vi også gå forbi "In Memory of the Forest." Alle er hjertelig velkomne! Ingen påmelding, og det er selvsagt gratis. Turen tar ca 30-45 minutter.

Mneme: Evnen en levende substans eller organisme har for å bevare ettervirkninger av erfaring og stimuli gjennomgått av den selv eller dens opphav.

Søkende form: Mikkel Wettres utstilling «Mneme» består av en serie nye skulpturer i forskjellige materialer. I verkene utforsker Wettre hvordan verkene har funnet og finner sin form. Dette er en søkende tilstand der substans settes opp mot romlighet, tomhet mot motiv, oppstigning mot fall. Kreftene dveler i formen usikre på om tingen tilpasser seg eller motsetter seg sine omgivelser. Kunstverkene er selvbærende og stabile i sin visualitet, men som materiale er de også under press fra tyngdekraften eller andre krefter. De vrir seg, vender seg bort, skyter i været, gir etter for press, sprer seg, hviler, synker, falmer eller forsvinner.

Skulpturene til Wettre gir rom for ikke bare visuelle opplevelser og erfaringer, de er også taktile (sansbare) med en sterk stofflig tilstedeværelse. Interaksjonen mellom det fysiske miljøet av skulptur/ installasjon, og det kroppen oppfatter/ fornemmer, er også en del av undersøkelsen til kunstneren.

Mikkel Wettre en anerkjent billedkunstner som bor og arbeider i Bergen der han også er professor i form på Institutt for design ved Universitetet i Bergen. Wettres spesialområder er skulptur og installasjon. Han har hatt en lang rekke offentlige oppdrag, både som kunstkonsulent og med utsmykninger, blant annet skulpturen ved Rådhuset i Sandnes.

Wettre er i sin kunstneriske forskning hovedsakelig opptatt av materialitet, sansning og menneske-teknologi-relasjoner. Han undersøker dette gjennom praktisk utforskning av både kunstneriske prosesser og artefakter. Hans pedagogiske kompetanse er innen erfarings- og problembasert læring knyttet til både kunst- og designmetodikk.

Sist oppdatert: 06/19/2024

Kilde: Region Stavanger

Sider du nylig har besøkt