Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Utstillinger // Kari Steihaug og Tina Jonsbu, og Tulle Ruth

Velkommen til nye utstillinger i Kunstbanken!

Kari Steihaug og Tina Jonsbu // Det eneste sikre
Tulle Ruth // Spor

Det eneste sikre, Kari Steihaug og Tina Jonsbu:
Kari Steihaug og Tina Jonsbu har fulgt hverandres kunstnerskap siden 90-tallet og studietid i Bergen. De har hatt felles ateliér og stilt ut sammen tidligere. Den gang ble uttrykket festina lente – skynd deg langsomt – brukt i formidlingen og samtalen rundt arbeidene. Fram mot utstillingen i Kunstbanken går Steihaug og Jonsbu inn i en ny dialog; hvordan forholder de seg nå, fra et annet ståsted i livet og kunsterskapet, til tid som har passert, tid som er, og tid som kommer? Hva finnes mellom trådene og linjene som arbeidene deres er bygget opp av?

Tina Jonsbu arbeider hovedsakelig med tegning og broderi. Utførelsen av arbeidene er langsom og forholder seg til en rekke kriterier hun dels bestemmer på forhånd, dels underveis. Det er ofte enkle, repeterende handlinger innenfor et gitt tidsrom eller en fysisk avgrensing som for eksempel et ark, en vegg, et rom. Langsomheten gir henne tid, og arbeidet skaper et mentalt rom hun søker seg til. Hun ser arbeidene som en synliggjøring og dokumentasjon av prosessen det er å lage dem.

Kari Steihaug arbeider med installasjoner og funnede objekter, med tid og forgjengelighet, historie og håndverk som sentrale tema. Hennes utgangspunkt er tekstiler knyttet til hverdagslivet, både det som forble ufullendt og det som har vært i noens liv lenge, avlagt og utslitt. Steihaug forholder seg til tekstil som sanselighet og minnebærer, som et sted å forankre tankene, og å utforske forholdet mellom erindring og forventning, det kollektive og det private, det skjøre og det substansielle.

Spor, Tulle Ruth:
I lydprosjektet "Spor" undersøker Tulle Ruth (f. 1962) den spesielle knitrende klikkelyden reinsdyrene lager med bakbena for å kommunisere med hverandre. I tre år har kunstneren fulgt reinen hos sørsamene i Gråebrie Sijti reinbeitedistrikt ved Røros, og undersøkt lydfenomenet gjennom lydopptak og observasjoner. Hver enkelt rein har sin egen lyd og den er viktig for reinflokkens innbyrdes kommunikasjon. Tulle Ruth har laget komposisjoner ut fra lydene på opptil 16 ulike lydspor, og i utstillingen spilles en symfoni i åtte satser om og med reinens klikking og andre ytringer. I utstillingen vises også skulpturelle elementer og tegninger. Tulle Ruth bor og jobber i Fredrikstad. Hun har sin utdanning fra Kunstakademiet i Bergen. Tulle Ruth har stilt ut i store deler av Norden og driver galleriet Drive In for Lydkunst.

Utstillingene varer til og med lørdag 30. desember.

Åpningstider:
Tirsdag - fredag kl. 11 - 16
Lørdag - søndag kl. 12 - 17

Sist oppdatert: 11/21/2023

Kilde: Hamar Regionen Kultur

Sider du nylig har besøkt