Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Utstillingsåpning: Stavanger Seccession

Mer info

Stavanger Seccession, en årlig kuratorfestival som åpner 21. juni 2024, presenterer en utstilling i Ølhallene på TOU i Stavanger.

Utstillingsperiode: 22.06 – 14.07.2024
Kuratert av Pierre-Alexandre Mateos og Charles Teyssou

Åpningstider: Tors – Fre 13:00 – 17:00, Lør – Søn 12:00 – 16:00Sandra Vaka 
Anette Gellein
Bjarne Melgaard
Patrice Melgaard
Clémentine Deliss
Yngve Holen
Rob Kulisek
Scott Barley 
Thomas Ligotti - Current 93
Peter Wessel Zapffe
Jone Kvie


Stavanger Secession er en årlig kuratorfestival som åpner sin første utgave 21. juni 2024. Det offentlige, byomfattende programmet inviterer kunstnere, aktivister, forfattere, tenkere, arkitekter, musikere og filmskapere til å utforske secessionismen, selve fødselsakten til enhver avantgarde. I sin kjerne omhandler det overskridelse, dypøkologi, hellighet, alteritet og skjønnhet.


Utstillingen i Ølhallene på TOU Scene vil utgjøre selve hjertet i festivalens første utgave. Utopiske fellesskap, strategisk retrett, indre ekspedisjoner, filosofisk fjellklatring, eremittisk splittelse, sekulært klosterliv, frivillig forsvinning, intens lengsel... Felles for alle kunstnerne er at de legemliggjør en form for løsrivelse. Samlet fremstår utstillingen også som et metaforisk og distansert portrett av Stavanger med utgangspunkt i tre av byens store besettelser: Lars Hertervig og hans metafysiske landskap, kvekerkulturen og dens forkjærlighet for maskiner, og modernitetens salt, oljen og de formene den genererer.


Stavanger Secession, som er inspirert av fjerne avantgardistiske møteplasser som Monte Verità i Sveits eller Black Mountain College i USA, samler hvert år en gruppe mennesker fra ulike geografiske områder og fagdisipliner. Den låner sin etos fra Norges dramatiske natur, der kontrasten mellom langvarig mørke og intenst lys kan fremprovosere dyptgripende endringer i vår forståelse.


Å løsrive seg er å la svøp som er stivnet av vane falle. Å løsrive seg er å tøke bort det tykke laget av støv som over tid har hardnet til former dannet av rutine. Du puster det, du drikker det, du spiser det som er så tynt, så vevert at det ikke lenger knaser mellom tennene. Men stopper man opp kan dette sløret som har lagt seg over ansiktet, hendene og hele ens eksistens gjøre seg til kjenne. Secession er ikke en form eller et sted, men en tilnærming båret av konstant panikk som smeltes sammen med ekvilibristens ukuelige trang til å begi seg ut på risikoens line.

Sist oppdatert: 06/17/2024

Kilde: Region Stavanger

Sider du nylig har besøkt