Skip to main content
Unknown Component
civid: 5d09e5650d656ad7a7d9abce
name: plugins_common_social_share (widget)

Wikipedia skrivekurs på Trondheim folkebibliotek

Mer info

Wikipedia trenger flere kvinner!
Vil du dele av din kunnskap? Kvinner har kunnskap om temaer som Wikipedia trenger. 
Trondheim folkebibliotek og Wikimedia Norge inviterer til Wikipedia-kurs for kvinner i Trondheim, tirsdag 10. september, kl 17-20, på hovedbiblioteket i Trondheim. Kursrom i 4. etasje. Kurset er på norsk, varer i tre timer og gir grunnleggende opplæring i å redigere og opprette artikler, med tanke på å bli en bidragsyter til Wikipedia. 
Kurset er for kvinner i alle aldre. Personer med annen kjønnsidentitet er også velkommen. Man trenger ingen forkunnskaper for å delta, men ta med egen pc. Dersom du trenger å låne pc, ta kontakt med arrangør i forkant av kurset. Før kursstart må kursdeltakerne ha opprettet en brukerkonto på Wikipedia. Kurset er gratis.

Bakgrunn
Visste du at kvinner er sterkt underrepresentert som skribenter på Wikipedia i dag? Under 15 % av de som redigerer og skriver artikler på nettleksikonet, har registrert seg som kvinner. 
Wikimedia Norge støtter og stimulerer miljøene som ivaretar Wikipedia på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Et viktig arbeidsfelt for oss er å stimulere til kunnskapsmangfold, og vi vet at bidragsyternes demografiske sammensetning påvirker hvilken kunnskap som blir samlet i leksikonet, og hvilket perspektiv som råder i artiklene. Blant annet er det langt færre artikler og biografier om kvinner enn om menn på Wikipedia. 
I prosjektet «Styrket kvinneandel på Wikipedia» jobber vi med å rette opp ubalansen, og skrivekurs er et viktig tiltak i dette arbeidet. 


Kurset er gratis, men hent gjerne ut billett i Hoopla slik at vi ser hvor mange som kommer.

Prosjektet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Har du spørsmål? Send oss en e-post på: post@wikimedia.no 

Sist oppdatert: 07/03/2024

Kilde: Hva skjer kalender

Sider du nylig har besøkt