x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Nasjonal arrangementsstrategi

Arbeidet med en ny nasjonal arrangementsstrategi ledes av Innovasjon Norge og en styringsgruppe med representanter fra bransjen. I tillegg inviteres alle som ønsker å bidra til å delta på til våre to workshops og samlinger.
Stavanger konserthus.
Stavanger konserthus..
Photo: Martin Håndlykken/Visitnorway.com

Høsten 2018 er det arrangert to åpne workshops og ny nasjonal arrangementsstrategi skal foreligge på nyåret 2019.

Tydelige føringer

Strategien utarbeides på oppdrag fra regjeringen, på vegne av besøksnæringen, kultur, idrett og det offentlige Norge. Den skal gi tydelige føringer på hvilken type arrangementer Norge skal sikte mot fremover, og hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å kunne søke om rullerende arrangementer innenfor idrett, kultur og arrangementsnæringen for øvrig.

Opplevelsesindustrien har gode tider og Norge har gode forutsetninger for å kunne ta del i denne positive utviklingen gjennom økt satsing på arrangementsturisme. Undersøkelser og tilbakemeldinger fra internasjonale forbund viser at Norge oppfattes som velorganisert, pålitelig og troverdig og vårt omdømme som arrangør av kultur- og idrettsarrangementer er godt. En strategisk utvikling av Norge som arrangementssted gir mulighet for sesongforlengelse og verdiskaping.

Strategien skal gi svar på følgende problemstillinger:

Hvordan skal man i Norge arbeide i forhold til

  • Søknadsprosesser
  • Hvilke arrangementer kan/ bør søkes på?
  • Hvor kan en få hjelp evt. finansiell støtte til arrangementet?
  • Hvordan tar vi vare på kompetansen?
  • Myndighetskontakt
  • Forankring lokalt, regionalt, nasjonalt
  • Effektmåling av arrangemente

Neste samling: 24. januar

Innovasjon Norge inviterer til tredje og siste workshop for Nasjonal Arrangementsstrategi.

Når: 24. januar kl. 16.00 – 18.00
Hvor: Scandic St. Olavs Plass Oslo (Edderkoppen)

Vi vil presentere foreløpig retning på strategien, som er et resultat av de to tidligere samlingene, og Burson Cohn & Wolfe (tidligere Burson-Marsteller) vil legge frem sine anbefalinger så langt for Norges nye nasjonale arrangementsstrategi. Dette vil bli siste anledning til å komme med innspill til strategiarbeidet.

Workshopen er åpen for de som har deltatt tidligere, men også for nye som har engasjement i strategien, men som tidligere ikke har hatt anledning til å delta.

Spørsmål og påmelding til Birgitte Nestande innen mandag 21. januar på Birgitte.Nestande@innovasjonnorge.no  eller mobil 936 06 671.

Vi håper du har mulighet til å bidra.

Styringsgruppa inviterer alle til å sende inn innspill, enten til prosjektet per se, eventuelt til styringsgruppemedlemmene. Innspill kan sendes til Birgitte Nestande, som vil koordinere disse innspillene videre til medlemmene i styringsgruppa og konsulentselskapet Burson Cohn & Wolfe, som bidrar til å utarbeide den nasjonale arrangementsstrategien.

Styringsgruppe

Styringsgruppen består av: Med seg i arbeidet med å utarbeide den nasjonale arrangementsstrategien har Innovasjon Norge konsulentselskapet Burson-Marsteller. I tillegg er det oppnevnt en styringsgruppe, som består av: 

Anette Larsen, Region Stavanger
Per Lund, Trøndelag fylkeskommune
Terje Jørgensen, Særforbundets fellesorganisasjon
Tormod Johan Løken Olsen, Arena Oslo

Frode Aasheim, Innovasjon Norge
Bente Bratland Holm, Innovasjon Norge
Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge
Pia Eriksen, Innovasjon Norge, sekretariat
Birgitte Nestande, Innovasjon Norge, sekretariat

Bli med i strategiarbeidet

Vi er opptatt av at så mange som mulig skal få delta og komme med innspill i denne prosessen – og oppfordrer derfor alle interessert til å delta på våre workshops/samlinger. 

Ønsker du å komme med innspill? Henvend deg gjerne til medlemmene i styringsgruppen eller Birgitte Nestande på e-post til Birgitte.Nestande@innovasjonnorge.no eller mobil 936 06 671.