x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Nasjonal arrangementsstrategi

Arbeidet med en ny nasjonal arrangementsstrategi ledes av Innovasjon Norge og en styringsgruppe med representanter fra bransjen. I tillegg inviteres alle som ønsker å bidra til å delta på til sammen tre workshops og samlinger.
Stavanger konserthus.
Stavanger konserthus..
Photo: Martin Håndlykken/Visitnorway.com

Nytt spørreskjema - vi ønsker mange innspill!

22. november arrangeres den andre workshopen i forbindelse med utarbeidelsen av en nasjonal arrangementsstrategi. Som forberedelse til denne workshopen sender vi nå ut et spørreskjema som vi vil bruke som underlag til denne workshopen.

Siste frist for å svare på spørreskjemaet er 18. november. Det er viktig at vi får så mange innspill som mulig!

Det er ingen begrensninger for hvem som kan fylle ut spørreskjemaet eller delta på workshop – så del gjerne bredt.

Hvis man ikke kan delta på workshop kan man allikevel fylle ut spørreskjemaet, som sagt; jo flere innspill vi får, jo bedre.

Vil du delta på workshop? Meld deg på til pia.eriksen@innovasjonnorge.no

Info om workshop 22. november 2018:
Dette vil være den andre workshopen av tre. Neste workshop er 22. november, og den siste er 13. desember. De vil begge bli holdt på Meet Ullevaal kl. 10-15.Alle underlag fra workshopene og informasjon om dette arbeidet blir lagt ut her. Du trenger ikke å delta på alle tre workshops.

 


 

Det skal arrangeres tre workshops og samlinger innen utgangen av 2018 og ny nasjonal arrangementsstrategi skal foreligge på nyåret 2019.

Tydelige føringer

Strategien utarbeides på oppdrag fra regjeringen, på vegne av besøksnæringen, kultur, idrett og det offentlige Norge. Den skal gi tydelige føringer på hvilken type arrangementer Norge skal sikte mot fremover, og hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å kunne søke om rullerende arrangementer innenfor idrett, kultur og arrangementsnæringen for øvrig.

Opplevelsesindustrien har gode tider og Norge har gode forutsetninger for å kunne ta del i denne positive utviklingen gjennom økt satsing på arrangementsturisme. Undersøkelser og tilbakemeldinger fra internasjonale forbund viser at Norge oppfattes som velorganisert, pålitelig og troverdig og vårt omdømme som arrangør av kultur- og idrettsarrangementer er godt. En strategisk utvikling av Norge som arrangementssted gir mulighet for sesongforlengelse og verdiskaping.

Strategien skal gi svar på følgende problemstillinger:

Hvordan skal man i Norge arbeide i forhold til

  • Søknadsprosesser
  • Hvilke arrangementer kan/ bør søkes på?
  • Hvor kan en få hjelp evt. finansiell støtte til arrangementet?
  • Hvordan tar vi vare på kompetansen?
  • Myndighetskontakt
  • Forankring lokalt, regionalt, nasjonalt
  • Effektmåling av arrangemente

Styringsgruppe

Med seg i arbeidet med å utarbeide den nasjonale arrangementsstrategien har Innovasjon Norge konsulentselskapet Burson-Marsteller. I tillegg er det oppnevnt en styringsgruppe, som består av: 

Anette Larsen, Region Stavanger
Per Lund, Trøndelag fylkeskommune
Niels Røine, Norges idrettsforbund
Terje Jørgensen, Særforbundets fellesorganisasjon
Tormod Johan Løken Olsen, Arena Oslo

Frode Aasheim, Innovasjon Norge
Bente Bratland Holm, Innovasjon Norge
Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge
Pia Eriksen, Innovasjon Norge, sekretariat

Bli med i strategiarbeidet

Vi er opptatt av at så mange som mulig skal få delta og komme med innspill i denne prosessen – og oppfordrer derfor alle interessert til å delta på våre workshops/samlinger:

24. oktober
22. november
13. desember

Ønsker du å delta? Vennligst meld deg på dersom du ønsker å delta på workshopen 22. november, som varer fra kl. 10.00-15.00. Sted: Meet Ullevaal.

Påmelding gjøres på e-post til Pia.Eriksen@innovasjonnorge.no
Mobil 926 800 55

Fram til 18. november er vårt pre-workshop spørreskjema åpent.
Vi håper du har tid og mulighet til å svare!