x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Bærekraftig reiseliv

Vi jobber for at reiselivet i Norge skal bli mer bærekraftig. Derfor retter vi oppmerksomheten mot bedrifter og destinasjoner som satser grønt.

Prosjektet Bærekraftig Reiseliv 2015 skal legge til rette for at verdiskapingen i reiselivet skjer på en bærekraftig måte og sørge for at bærekraft blir et konkurransefortrinn for norsk reiseliv.

Bærekraft blir stadig viktigere

Globalt er bærekraftig reiseliv, eller sustainable tourism, et sterkt voksende fenomen. Segmentet som ønsker å reise grønt er både lønnsomt og voksende.

At bedrifter og destinasjoner investerer i miljømerking er dermed ikke bare en innsats for miljøet, men også en investering i egen fremtid.

Merket for bærekraftig reisemål

Dette merket kan reisemålet ditt bruke som kvalitetsstempel i markedsføring og omdømmebygging. Prosessen krever innsats, men vi hjelper til.
Les mer

Hjelp til å vurdere bærekraft i ditt prosjekt

Vi krever at våre søkere redegjør for hvordan de omsøkte tiltakene vil påvirke bedriftens bærekraft. Derfor ber vi om at du vurderer ditt tiltaks positive og negative påvirkning ut i fra dette skjemaet.
Les mer

Green Travel - gresstusten for destinasjoner

Destinasjonsselskapet ditt kan bruke gresstusten på nettsiden til å fremheve de miljømerkede bedriftene og gjøre det enklere å velge grønt. 
Les mer

Green Travel - gjestene velger grønt

Disse 10 prinsippene styrer arbeidet vårt for bærekraft i reiselivet. Vi anbefaler at du setter deg inn i hvert enkelt. De er delt inn i tre hovedområder.
Les mer 

Miljøsertifiseringer i Norge

Miljøsertifiseringer og –merkinger hjelper bedriften til å forenkle, dokumentere og bevise bedriftens miljøarbeid på. Sertifiseringene er innrettet til for eksempel hotell, transport eller aktivitetsbedrifter. Sertifisering er investering i både driften og miljøet.
Les mer