x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Finansiering: Slik søker du

Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til reiselivsnæringen. Det finnes ikke egne finansieringsordninger for reiselivet, men de fleste av våre finansieringstjenester tilbys til reiselivsnæringen.

Behovet for finansiering varierer gjennom bedriftens livsløp. Kontakt oss så finner våre dyktige rådgivere de beste løsningene sammen med deg.

Slik prioriterer vi

Vi ønsker å bidra til reiselivsprosjekter og -konsepter som:

  • Stimulerer entreprenørskap i reiselivsnæringene
  • Øker innovasjonen og kompetansen i næringene
  • Øker verdien av eksisterende bedrifter gjennom markedsorientert produktutvikling
  • Fremmer, stimulerer utvikling og anvendelse av ny teknologi
  • Sikrer utvikling av samspill/nettverk/klynger innen reiselivet
  • Implementerer Merkevaren Norge

Policy for sektorene i reiselivsnæringen:

  • Overnattings- og serveringssektoren er i betydelig grad preget av overkapasitet. Vi vil derfor vise stor varsomhet med å bidra til økt kapasitet. Innovasjon Norge kan bidra til tiltak som medfører markedstilpasset nyskapning og vesentlige omstillinger (ikke manglende vedlikehold/oppussing) i bedrifter som kan resultere i økt lønnsomhet. Det vil bli utvist særlig tilbakeholdenhet med bruk av tilskudd. 

  • Opplevelses- og aktivitetssektoren kan innvilges støtte til investeringer og bedriftsutviklingstiltak. Som for overnattingssektoren vil det bli lagt betydelig vekt på overetableringsfaren. Markedspotensiale og økonomi må dokumenteres.

  • Transportsektoren faller i hovedsak utenfor Innovasjon Norges medvirkning. Unntak kan være bedriftsutviklingstiltak. 

  • Foredlings- og distribusjonssektoren (destinasjonsselskaper, reisebyråer, turoperatører) kan i utgangspunktet bevilges støtte til bedriftsutviklingstiltak (produktutvikling). Vi prioriterer tiltak som omfatter inngående turisttrafikk.

Søknadsprosedyre

Når du søker Innovasjon Norge om finansiering, vil du bli tildelt en kundeansvarlig i vår organisasjon. 

Våre kundebehandlere tilpasser finansieringen til ditt behov. Dette skjer ofte også i samarbeid med din bankforbindelse. 

Ta gjerne kontakt med reiselivskontakten ved ditt distriktskontor for mer informasjon før du sender søknaden.