Japan

Japan er et viktig marked for norsk reiseliv og representerer en kjøpesterk gruppe, som benytter seg av våre kvalitetsprodukter og -tjenester. Vi tilbyr en rekke aktiviteter i Japan, og jobber aktivt med å nå ut til både forbrukere og bransje gjennom ulike kanaler.

2015 var et godt år for utgående trafikk fra Japan, som sammenlignet med året før økte  med 7  prosent. Japanske gjestedøgn i Norge økte  med 8 prosent  i 2015. Fortsatt er Japan et viktig marked for norsk reiseliv fordi japanere flest bruker og etterspør kvalitetsprodukter, både sommer og vinter.

Innovasjon Norge har et godt etablert nettverk i Japan. Som kampanjepartner i dette markedet får du direkte tilgang til, og eksponering mot, sentrale beslutningstakere i reiselivsbransjen, så vel som mot forbrukere. Vi har også gode distribusjonskanaler som workshops, relasjonsmarkedsføring, online-aktiviteter og ulik trykt materiell, for å nå ut til reiselivsbransjen og forbrukerne.

I tillegg til vanlige distribusjonskanaler legger Innovasjon Norge i Japan vekt på sosiale medier i sine markedsføringsaktiviteter.

Våre markedsaktiviteter i Japan

  •  Workshops i Japan
  •  Markedsservice - oversettelsestjenester i Japan
  •  Markedsservice og salgsbesøk i Japan