x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Kina

Kina var i 2015 verdens største marked for utgående turisme med 117 millioner utreiser totalt og ni prosent økning på årsbasis. Den formidable veksten i antall kinesiske turister som velger Norge som feriedestinasjon forventes å fortsette.

Vi tilbyr en rekke markedsaktiviteter i Kina, som bidrar til fortsatt økt vekst i turisttrafikken til Norge.

Kinesiske utenlandsreiser økte til 117 millioner i 2015, noe som er 13 prosent flere enn i 2015. Norge hadde totalt 287.000 overnattinger i 2015, hvilket var en vekst på 62 prosent sammenlignet med 2014.

Utgående turisme fra Kina opprettholder trenden med hurtig vekst, og det antas at utgående trafikk vil nå 125  millioner i 2015, en økning på 10 prosent.

Flest privatreiser fra Kina

Totalforbruket blant kinesiske turister har nådd 129,3 milliarder amerikanske dollar, som er en økning på 26,8 prosent. Av de utgående reisene er så mange som 93,6 privatreiser, noe som er en økning på nærmere tyve prosent sammenlignet med 2012. Av disse har godt over halvparten mer enn en utenlandsreise.

38,6 prosent av kinesiske turister er i alderen 25-34 år, noe som indikerer at kinesere født på 80- og 90-tallet er den dominerende gruppen utenlands turister.

Smarttelefoner populært for bestillinger

Også det nettbaserte reiselivet har opplevd en kraftig oppsving i antall brukere, med en økning på 29 prosent på årsbasis. Det antas at dette årlig vil øke med rundt 20 prosent i perioden 2014 - 2017. Mer enn 50 prosent av kinesiske turister bruker hyppig smarttelefoner for reiserelaterte søk, organisering og booking.

Våre markedsaktiviteter i Kina

  •  Kina-pakke og workshops
  •  Markedsføring i sosiale nettverk
  •  Markedsservice - oversettelsestjenester i Kina
  •  Markedsservice - salgsbesøk i Kina
  •  Workshops i Kina
  •  Kontakt Kina