Russland

Russland er et viktig nærmarked for Norge og norske reiselivbedrifter. Vi mener det ligger et stort potensiale i dette markedet. Oslo og Fjord Norge - regionen er forsatt de mest populære, men Nord-Norge er også i ferd med å bli en ettertraktet destinasjon for russiske turister.

Utviklingen siden 2014 har gått bratt ned, men det nå har snudd, samtidig Norge har holdt stabilt markedsandelen i løpet av nedgangstider. I 2017 ser vi en positiv trend, med en økning på 15 prosent. 
 
Russland er fortsatt påvirket av den politiske krisen fra året 2014. Sanksjonene innført av EU/USA mot Russland forverrete landets næringsliv og økonomi. Men nå ser situasjon mye bedre ut og det er optimisme!

•    BNP i 2017 forventes med + 2,1%; forventninger for 2018-2010 +2,1-2,3%
•    Inflasjon 2017 forventes – 3,7%; forventninger for 2018-2010 rundt 4%
•    Arbeidsledighet i 2017 - 5,2%

Russere har et positivt inntrykk av Norge som ferieland, likevel har færre russere vært i Norge enn våre naboland – Hvordan utløse dette potensialet?

Dette er et spennende utgangspunkt, og gjør det svært viktig å vedlikeholde norsk reiselivsnærings tilstedeværelse i det russiske markedet.

Merkebevisstheten om Norge fortsetter å øke i de siste årene på grunn av fortløpende markedsaktiviteter og positive tilbakemeldinger fra de som har hatt Norge som reisemål:

Russiske turister velger Norge på grunn av: 

 • Unik natur og enestående reiseopplevelser 
 • Høy standard og høyt servicenivå 
 • En av de tryggeste destinasjonene i verden  
 • Gode transportforbindelser og direkte flyvninger
 • Mange forskjellige aktiviteter og opplevelser til forskjellige livsstiler

Fokus fremover:

 • Vedlikeholde vår tilstedeværelse i det russiske markedet 
 • Støtte russiske reiselivsnæring
 • Posisjonering av deltakernes produkter overfor nye og eksisterende turoperatører med det formål å selge til vår definerte målgruppe
 • Bidra til et enda tettere russisk-norsk samarbeid og at enda flere norske reiselivsprodukter blir tilgjengelige på det russiske markedet hos turoperatører.
 • Styrke presse, PR og bransjebearbeidelse arbeidet
   

Kontakt oss:

Markedssjef:     
Olga Philippenko  Olga.Philippenko@innovationnorway.no

Prosjektleder:
Marina Zubko Marina.Zubko@innovationnorway.no