Flytrafikk til Norge

Forwardkeys sammenstiller data fra de store bookingmotorene. Vi oppdaterer jevnlig med oversikt over status for antall bestilte flybilletter til Norge.

Medio mars 2018 er det flere bestilte flybilletter til Norge enn det var samme periode i fjor. Det viser nyeste data fra ForwardKeys, som sammenstiller data fra de store bookingmotorene.

Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge viser at 55 prosent av alle dem som bodde minimum natt på et kommersielt overnattingssted, kommer med fly. Så selv om flydata ikke viser hele bildet, har informasjonen vist seg å være en god indikator over trafikkutvikling. Direktebestillinger hos flyselskapene er ikke inkludert. Dette er data fra de store bookingløsningene.

Bestilte flybilletter til Norge

Antall bookede billetter til Norge i perioden mars-mai 2018 er 150 754, noe som er en økning på 8,9 prosent, sammenlignet med samme periode i 2017.

Særlig stor økning i år, sammenlignet med samme periode i fjor, ser vi fra Tyskland, Storbritannia og USA. Blant markedene med størst nedgang finner vi Brasil og Tyrkia.

 

Next Month

Next 3 Months

Next 6 Months

  Mar 18 Var.% Share Mar-May 18 Var.% Share Mar-Aug 18 Var.% Share
TOTAL INTERNATIONAL 63 137 16,4% 100,0% 150 754 8,9% 100,0% 343 520 6,7% 100,0%
SELECTED SM 43 893 18,9% 69,5% 111 247 8,7% 73,8% 281 145 5,9% 81,8%
Germany 10 346 27,8% 16,4% 23 407 7,6% 15,5% 53 244 0,0% 15,5%
   -Frankfurt (DE) 2 465 26,7% 3,9% 5 873 11,0% 3,9% 16 411 -1,8% 4,8%
United Kingdom 6 591 3,6% 10,4% 11 580 -0,8% 7,7% 19 768 -0,6% 5,8%
   -London (GB) 4 373 -1,3% 6,9% 7 405 -5,2% 4,9% 12 858 -2,7% 3,7%
U.S.A. 4 177 12,2% 6,6% 15 305 6,6% 10,2% 45 710 25,6% 13,3%
   -New York City (US) 694 9,6% 1,1% 2 169 5,3% 1,4% 5 972 14,2% 1,7%
Netherlands 3 706 -3,2% 5,9% 8 073 9,4% 5,4% 12 918 7,4% 3,8%
   -Amsterdam (NL) 3 682 -3,6% 5,8% 8 021 9,0% 5,3% 12 846 7,1% 3,7%
France 3 542 21,2% 5,6% 8 637 8,7% 5,7% 23 173 -1,7% 6,7%
   -Paris (FR) 2 372 28,3% 3,8% 5 905 4,6% 3,9% 16 894 -8,8% 4,9%
Italy 2 843 39,8% 4,5% 4 407 29,0% 2,9% 16 259 1,3% 4,7%
   -Milan (IT) 1 448 39,8% 2,3% 2 293 27,3% 1,5% 9 183 -2,8% 2,7%
Switzerland 2 320 19,4% 3,7% 5 212 12,7% 3,5% 13 080 1,8% 3,8%
   -Zurich (CH) 1 655 12,7% 2,6% 3 854 7,2% 2,6% 10 555 -1,2% 3,1%
Spain 1 857 70,2% 2,9% 3 255 43,4% 2,2% 8 038 7,7% 2,3%
   -Madrid (ES) 734 61,7% 1,2% 1 525 47,1% 1,0% 3 482 7,9% 1,0%
China 632 50,5% 1,0% 4 104 7,1% 2,7% 17 977 8,8% 5,2%
   -Shanghai (CN) 290 45,7% 0,5% 3 143 24,7% 2,1% 12 982 17,8% 3,8%
Japan 1 467 21,5% 2,3% 6 759 12,5% 4,5% 22 222 10,7% 6,5%
   -Tokyo (JP) 1 266 28,5% 2,0% 6 349 17,8% 4,2% 21 123 13,2% 6,1%
Belgium 976 -12,1% 1,5% 2 692 27,8% 1,8% 6 668 23,6% 1,9%
   -Brussels (BE) 960 -13,3% 1,5% 2 670 27,3% 1,8% 6 640 23,9% 1,9%
South Korea 281 -27,9% 0,4% 4 743 -0,5% 3,1% 12 495 -13,4% 3,6%
Australia 954 47,9% 1,5% 2 864 33,0% 1,9% 8 129 17,5% 2,4%
   -Sydney (AU) 263 34,9% 0,4% 897 31,7% 0,6% 2 523 15,8% 0,7%
Hong Kong 595 63,0% 0,9% 3 210 3,3% 2,1% 10 702 5,6% 3,1%
India 521 35,3% 0,8% 1 312 23,2% 0,9% 1 775 22,2% 0,5%
   -Delhi (IN) 196 28,9% 0,3% 440 28,7% 0,3% 622 29,9% 0,2%
Thailand 1 224 45,2% 1,9% 2 713 7,8% 1,8% 3 718 18,4% 1,1%
   -Bangkok (TH) 1 216 45,8% 1,9% 2 698 7,9% 1,8% 3 700 18,7% 1,1%
Brazil 295 19,0% 0,5% 681 -30,6% 0,5% 1 481 -18,4% 0,4%
   -Sao Paulo (BR) 109 78,7% 0,2% 254 -45,6% 0,2% 670 -25,4% 0,2%
Singapore 409 22,8% 0,6% 571 3,4% 0,4% 741 -7,7% 0,2%
Turkey 206 1,5% 0,3% 262 -31,6% 0,2% 411 -23,6% 0,1%
Taiwan 357 17,8% 0,6% 534 -14,1% 0,4% 1 158 -3,2% 0,3%
United Arab Emirates 190 34,8% 0,3% 251 32,1% 0,2% 381 15,5% 0,1%
Malaysia 222 5,7% 0,4% 337 -3,4% 0,2% 434 -16,1% 0,1%
Indonesia 147 54,7% 0,2% 225 -2,2% 0,1% 325 -10,7% 0,1%
Argentina 35 -2,8% 0,1% 113 3,7% 0,1% 338 -2,0% 0,1%
OTHERS 19 244 11,3% 30,5% 39 507 9,6% 26,2% 62 375 10,3% 18,2%