Foredrag og presentasjoner

Innovasjon Norge arrangerer flere kurs og fagdager gjennom året. Her vil du finne presentasjoner som er gjort tilgjengelig etter ulike arrangement.
Kontakt Visit Norway Innsikt

Savner du presentasjoner eller foredrag på denne siden?
Etterlys gjerne ved å kontakt oss på innsikt@visitnorway.com